Riskfyllt när ungas ökade konsumtion av läkemedel

By on 10 oktober, 2022
Arkivbild

Riskfyllt när ungas ökade konsumtion av läkemedel kombineras med okunskap. Ungas konsumtion av läkemedel ökar. Det syns inte minst i receptförskrivningen av läkemedel som ska motverka psykisk ohälsa.

Med ökad konsumtion behövs mer kunskap om läkemedel.

Flera faktorer i samhället pekar på en ökad ohälsa hos unga. Antalet samtal om förgiftningar hos unga flickor (10–19 år) ökade markant under 2021 jämfört med tidigare år, enligt Giftinformationscentralen. Förskrivningen av läkemedel för sömnsvårigheter och psykiatriska tillstånd har ökat anmärkningsvärt. Detta är läkemedel som är vanliga som komplement vid behandling av psykisk ohälsa. Ungas kunskap om läkemedel har inte vuxit i samma takt. För att undvika riskbruk är det viktigt att kunskapsnivån höjs.

Alla läkemedel påverkar kroppen

Läkemedelsverket har studerat ungdomars läkemedelsanvändning men också deras kunskapsnivå.

– Unga har låg kunskap om läkemedel och tar i dag på eget bevåg vissa mediciner på ett annat sätt än det var tänkt. Det kan vara förenat med allvarliga risker. Här behöver vi vara många som hjälps åt för att tidigt ge barnen kunskap som de så småningom kan ta med sig in i vuxenlivet, säger Elin Kimland, sakområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Alla läkemedel, både receptfria och receptbelagda, har en avsedd användning och effekt. Receptfria smärtstillande läkemedel som används i onödan kan ha oanade konsekvenser.

Viktigt med grundläggande kunskap

Barn är inte små vuxna och det är särskilt viktigt att se till att barnet får en dos som är särskilt anpassad för det. Det finns annars en risk att barn drabbas av allvarliga biverkningar till följd av feldosering eller att barnet får en för liten dos som inte har effekt.

– Att säkerställa att barn och ungdomar tar läkemedel av rätt anledning och på rätt sätt är en viktig fråga för oss på Läkemedelsverket. En viktig pusselbit i detta är de kunskapsstöd vi ger till hälso- och sjukvård och till vårdnadshavare, säger Elin Kimland, sakområdesansvarig på Läkemedelsverket.

Fem tips till alla föräldrar

 1. Tillfällig lindrig smärta behöver inte alltid behandlas med receptfri medicin.
  Se över hur ni använder mediciner i er familj. Kanske kan en promenad och ett glas vatten vara bra att testa innan du ger ditt barn en huvudvärkstablett?
  .
 2. Lyssna på barnet och anpassa medicinen efter behov.
  Det är till exempel vanligt att uppleva sprutor som otäcka eller att ha svårt att svälja medicinen. Rådgör med sjukvårds- eller apotekspersonalen för att få hjälp med anpassningar.
  .
 3. Diskutera beteende på nätet och näthandel.
  Hur känner man igen ett godkänt apotek och hur kan man hitta tillförlitliga fakta om mediciner?
  .
 4. Hjälp barnet att hitta bra sömnvanor som fungerar för just er.
  Det kan handla om att se över vilken tid barnet borde lägga sig, att ge tid för nedvarvning och att undvika skärmtid innan läggning.
  .
 5. Förvara alla mediciner säkert.
  Alla mediciner ska förvaras oåtkomliga för barn. Var uppmärksam på om exempelvis värktabletterna verkar försvinna snabbt. Kanske tonåringen behöver annan hjälp och stöd än den i tablettform?

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login