Fler än vartannat tungt släp har brister

By on 28 februari, 2024
Bild: Bilprovningen

Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023, visar att andelen brister bland tunga släp är 55,1 procent. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel, även om statistiken pekar på en positiv utveckling över tid.

Av de närmare 20 000 tunga släp (totalvikt över 3,5 ton) som Bilprovningen besiktade under 2023 hade fler än vartannat (55,1 procent) brister. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel. Dessa brister måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Ombesiktning för fyra av tio tunga släp

Fler än fyra av tio (43,6 procent) tunga släp hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

En övervägande majoritet av bristerna finns i bromssystemet (58,9 procent), följt av hjulsystemet (27,5 procent).

Trafiksäkerhetsfara med risk för haveri

1,3 procent, motsvarande närmare 260 tunga släp, fick körförbud.

– Merparten av de tunga släp som belades med körförbud hade otillräcklig bromsförmåga och allvarliga skador i stommen. Sådana brister utgör en uppenbar trafiksäkerhetsfara med risk för haveri, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Positiv utveckling

En tillbakablick på Bilprovningens besiktningsstatistik visar att andelen tunga släp med körförbud sjunker för tredje året i rad, från 1,7 procent år 2020 till 1,3 procent år 2023. Detta gäller även andelen tunga släp med brister som sjönk med 6,1 procentenheter, från 61,2 procent till 55,1 procent.

– Att bristerna bland de tunga släpen minskar över tid känns positivt även om andelen fortfarande är alldeles för hög, avslutar Per-Anders Blommefors.

Besiktningsintervall för tunga släp

Ett tungt släp (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att det togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

….

Kontrollbesiktning släp T över 3500 kg 2023
Län Andel underkända totalt Andel Underkända utan krav på efterkontroll Andel underkända med krav på efterkontroll Andel körförbud
Blekinge län 52,7% 6,6% 45,8% 0,3%
Dalarna län 63,7% 11,0% 51,6% 1,2%
Gotlands län 57,5% 6,9% 49,1% 1,5%
Gävleborgs län 68,6% 7,1% 58,0% 3,5%
Hallands län 70,5% 12,4% 57,4% 0,7%
Jämtlands län 67,1% 14,8% 50,6% 1,7%
Jönköpings län 47,3% 9,1% 37,2% 1,0%
Kalmar län 70,1% 13,5% 55,6% 1,0%
Kronobergs län 67,7% 12,3% 54,1% 1,2%
Norrbottens län 68,7% 12,0% 54,5% 2,2%
Skåne län 42,6% 8,7% 32,7% 1,2%
Stockholms län 63,7% 12,8% 49,2% 1,6%
Södermanlands län 52,2% 11,5% 38,3% 2,4%
Uppsala län 72,8% 10,4% 61,1% 1,3%
Värmlands län 66,9% 9,0% 56,8% 1,1%
Västerbottens län 68,1% 16,1% 49,6% 2,4%
Västernorrlands län 69,6% 11,0% 56,6% 2,1%
Västmanlands län 73,7% 14,5% 57,8% 1,4%
Västra Götalands län 41,9% 8,6% 32,3% 1,1%
Örebro län 56,2% 8,2% 47,0% 1,0%
Östergötlands län 56,9% 11,8% 44,2% 0,8%
Totalt 55,1% 10,2% 43,6% 1,3%

….

Kontrollbesiktning släp T över 3500 kg 2022
Län Andel underkända totalt Andel Underkända utan krav på efterkontroll Andel underkända med krav på efterkontroll Andel körförbud
Blekinge län 48,7% 9,4% 38,5% 0,9%
Dalarna län 64,7% 9,7% 52,7% 2,3%
Gotlands län 59,3% 15,4% 42,9% 1,0%
Gävleborgs län 72,8% 10,1% 59,8% 2,9%
Hallands län 66,8% 11,5% 54,4% 0,9%
Jämtlands län 69,8% 11,6% 55,8% 2,5%
Jönköpings län 51,7% 11,5% 39,2% 1,0%
Kalmar län 70,9% 11,9% 57,0% 2,0%
Kronobergs län 68,0% 11,9% 54,1% 2,0%
Norrbottens län 68,9% 15,7% 50,8% 2,4%
Skåne län 46,7% 11,0% 35,1% 0,6%
Stockholms län 64,9% 15,6% 47,4% 1,8%
Södermanlands län 55,7% 11,3% 43,4% 1,0%
Uppsala län 64,3% 11,0% 51,8% 1,6%
Värmlands län 69,7% 15,4% 53,2% 1,1%
Västerbottens län 68,4% 17,9% 47,1% 3,4%
Västernorrlands län 72,0% 10,4% 59,4% 2,3%
Västmanlands län 70,4% 14,8% 53,4% 2,3%
Västra Götalands län 48,1% 11,0% 36,2% 0,8%
Örebro län 51,9% 10,5% 39,4% 2,0%
Östergötlands län 61,8% 15,4% 46,0% 0,5%
Totalt 58,2% 12,0% 44,8% 1,4%

….

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bilprovningen

You must be logged in to post a comment Login