All posts tagged "Statistik"

 • Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Ökning av antalet jobbtillfällen per arbetssökande i Örebro län

  Ett ökat antal jobbtillfällen bidrar till att Matchningsgapet, antalet arbetssökande per ledigt jobb, minskar i Örebro län. Under första kvartalet fanns 2,5 arbetssökande per jobbtillfälle i länet, jämfört med 2,9 föregående kvartal. Det visar en ny kartläggning...

  • Posted maj 24, 2023
  • 0
 • Sex av tio jobbar inte alls hemifrån

  Hemarbetet fortsätter efter pandemin, men skillnaderna mellan olika yrkesgrupper är stora, i mars jobbade nästan 15 procent hemifrån minst hälften av dagarna. Sex av tio arbetade inte hemifrån alls, visar ny statistik från SCB. – Det är...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Svenska utsläpp minskade i fjol

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, visar preliminär statistik från SCB. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen är de främsta orsakerna. Utsläppen minskade med 1,5 miljoner ton i fjol...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Bostadsrättspriserna i Örebro län sjunker

  De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län sjunkit med 3 procent, medan villapriserna legat still. Under april steg bostadsrättspriserna i landet med 1 procent medan villapriserna låg stilla, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Stölder av katalysatorer på skyhöga nivåer

  Antalet stölder av katalysatorer i bilar har haft en explosionsartad utveckling de senaste åren. Förra året stals katalysatorer till ett värde av 146 miljoner kronor i Sverige. Örebro är länet ligger på sjätte plats bland länen med...

  • Posted maj 5, 2023
  • 0
 • Svagt fallande bostadspriser i april

  Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser....

  • Posted maj 2, 2023
  • 0
 • Svenska löntagare tappade

  En miljard löntagare fick en genomsnittlig sänkning av reallönen med 3,19 procent under 2022, justerat för inflationen, visar en sammanställning från Oxfam över löneutveckling och inflation i 50 länder. Svenska löntagare tappade i genomsnitt 5,6 procent av...

  • Posted maj 2, 2023
  • 0
 • Nytt rekordår för Sveriges campingplatser

  Ny statistik från SCB / Tillväxtverket visar att fler gäster än någonsin bodde på Sveriges campingplatser under 2022. Totalt uppgick antalet gästnätter till 17,1 miljoner, en ökning med 11 procent. 2022 blev campingboendet också det största turistboendet...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Sverige på efterkälken

  Sverige är både ett av världens mest innovativa och mest jämställda länder enligt flertalet internationella studier. Samtidigt ligger vi långt efter många andra länder när det gäller kvinnor inom innovation. Endast 16 procent av nationella patentansökningar har...

  • Posted april 26, 2023
  • 0