Över hälften av barngrupperna för stora

By on 15 maj, 2024
Arkivbild

Hela 54 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än de får vara, visar ny statistik från Skolverket. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

Under fjolåret översteg 54 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen, de senaste åren har barngrupperna ökat i storlek.

– Det är oerhört allvarligt att så många barngrupper är större än rekommenderat. Utvecklingen går alldeles för sakta framåt. Vi har sett en skiftning mot att allt fler partier är för en lagstiftning kring ett maxtak, nu är det dags att agera på de löftena, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

Stora regionala skillnader

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning och omsorg. Det finns stora regionala skillnader och flera kommuner där över 90 procent av barngrupperna är större än de borde vara.

– Förskolan måste vara likvärdig för alla barn. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, förskolans viktiga del i barns utveckling och tidiga lärande ska tillgodoses överallt. Därför behöver staten gå in och reglera gruppstorlekar, personaltäthet och förskollärartäthet, säger Åsa Fahlén.

Barngrupper i förskolan 2023

Antal barn per barngrupp (medel) 15
Småbarnsgrupper med fler än 12 barn 54 procent
(7 235 av 13 399)
Storbarnsgrupper med fler än 15 barn 54 procent
(2 492 av 4 615)
Andel personal med förskollärarexamen 41 procent
Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 21 procent
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst 5
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarexamen 12

….

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Lärare

You must be logged in to post a comment Login