Alla inlägg taggade "Hinder"

 • Privatekonomi hindrar separationer

  Ekonomin är främsta anledningen till att skjuta på en separation. Stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, i synnerhet för kvinnor. Det visar en färsk undersökning från SBAB. Fler kvinnor än män hindras...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

  Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det...

  • Skrivet mars 14, 2021
  • 0
 • Konstnärskollektiv tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst om hinder och utmaningar i samhället

  ​Vid Kommunfullmäktige den 26 februari delades Örebro kommuns tillgänglighetspris 2019 ut till konstnärskollektivet Konst i blindo. Konst i blindo tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst som beskriver hinder och utmaningar som man som människa kan möta i samhället....

  • Skrivet februari 28, 2020
  • 0
 • Vi måste undanröja hindren för den cirkulära ekonomin

  Så länge Sverige och övriga EU fokuserar på att minska avfall i stället för att se avfallet som en resurs, kommer vi inte kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på...

  • Skrivet juli 25, 2019
  • 0
 • Lastbil hindrar trafiken på Riksväg 50

  En lastbil står hindrande på Riksväg 50 vid Högfors. Polis kommer att dirigera trafiken. Personbilar kan ta sig förbi, men inte tyngre trafik. Bärgare har kallats till platsen. Polis dirigerar om trafiken via Landsväg 792/Ställdalen. Länet |...

  • Skrivet februari 11, 2019
  • 0
 • Stora hinder för svenskar som vill flytta

  40 procent av svenskarna går i flyttankar, men för merparten finns det tydliga hinder för att de ska kunna ta steget. Det visar en ny Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Fastighetsbyrån. Olika ekonomiska faktorer är de...

  • Skrivet juni 15, 2018
  • 0
 • Största hindren för fler bostäder

  Höga byggkostnader, höga nyproduktionshyror och svår planprocess största hindren för fler bostäder. Hyresgästföreningen har i en enkätundersökning med 26 deltagande bostadsföretag frågat om de största hindren för nyproduktion av hyresrätter. De vanligaste hindren som företagen anger är byggkostnaderna,...

  • Skrivet maj 8, 2018
  • 0
 • Våldet som hinder för jämlikheten

  Våldet som hinder för jämlikheten – Örebroforskare får 3,2 miljoner från Vetenskapsrådet! Genom att ta med våld som en faktor skapar Örebroforskaren Sofia Strid ett nytt angreppssätt i forskningen om välfärdsstater, nu har hon och hennes forskarkollegor...

  • Skrivet november 7, 2017
  • 0
 • Fyra av tio svenskar går i flyttankar – men hindras

  Fler än fyra av tio svenskar går i flyttankar men väljer av olika anledningar ändå att inte göra slag i saken, enligt en Novus-undersökning Fastighetsbyrån genomfört så finns det tydliga hinder för flytt på den svenska bostadsmarknaden...

  • Skrivet juli 5, 2017
  • 0
 • Lätt att starta eget, men svårt att växa

  Finansieringsfrågan är ett hinder för många företag som vill växa och anställa. Flera flaskhalsar i form av höga räntor på lån, stora risker vid privat borgen för krediter, är bara ett par av de problem företagare uppger...

  • Skrivet juni 13, 2017
  • 0