All posts tagged "Hinder"

 • Föräldraledighet behöver inte vara ett hinder för etablering

  Mammor med utlandsfödda barn som var föräldralediga på deltid eller under kortare perioder, var mer benägna att engagera sig i inkomstbringande aktiviteter eller att utbilda sig. En ny studie visar överraskande mönster i användningen av föräldraledighet bland...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Utredning ska undanröja hinder för elektrifieringen

  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson tillsätter en särskild utredare, som får i uppdrag att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn. – Omställningen av transportsektorn går snabbt i alla trafikslag. Hela Sverige behöver kunna vara med i omställningen...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Överbeskyddande föräldrar hindrar unga att bli vuxna

  Överbeskyddande föräldrar, hur vanliga är de och varför går vissa föräldrar över gränsen. Det undersöker forskare i 10 europeiska länder. – Unga vuxna, som ska forma sina liv, hindras av föräldrar som inte vet när de ska...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Regler hindrar ersättningsbussar vid tågstopp

  Med anledning av att Trafikverket lägger om till ett nytt digitalt planeringssystem den 11 december finns det risk för kraftiga störningar i tågtrafiken i Sverige. Med anledning av detta skriver nu Sveriges Bussföretag till Transportstyrelsen där man...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Tydliga hinder för många flyttsugna svenskar

  Nästan fyra av tio svenskar, och tre av fyra mellan 18 och 29 år, vill flytta inom två år. Det visar en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån. Men bland de som vill köpa bostad uppger en majoritet att...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Posted april 16, 2022
  • 0
 • Växande hinder för unga på bostadsmarknaden

  Tre av fyra unga svenskar, 73 procent, vill bo större än i dag – en ökning från 64 procent jämfört med innan pandemin. Samtidigt tvingar svårigheten att få bolån många unga att bo kvar. Det visar den...

  • Posted december 21, 2021
  • 0
 • Hinder in till arbetsmarknaden ska undanröjas

  De hinder som finns för personer med funktionsnedsättningar att hitta ett arbete eller komma in på en utbildning ska undanröjas. Den ambitionen har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som i dag fattade beslut om att stödja stiftelsen...

  • Posted december 15, 2021
  • 0
 • 6 av 10 ser höga arbetsgivaravgifter som ett hinder för att anställa

  Långtidsarbetslösheten i Sverige är historiskt hög och många individer står utan självförsörjning. I en ny rapport som tagits fram i samverkan mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna hittas förklaringar till detta i bristande färdigheter och kompetens hos de arbetssökande liksom...

  • Posted december 3, 2021
  • 0
 • Farliga kemikalier ett hinder för återvinning av plast

  Idag återvinns bara åtta procent av all plast som används i Sverige, ett hinder är att plasten innehåller hundratals tillsatser som är farliga för människor eller miljö. Örebroforskare har fått 4 miljoner kronor från Formas för att...

  • Posted november 9, 2021
  • 0