All posts tagged "Hinder"

 • Regler hindrar ersättningsbussar vid tågstopp

  Med anledning av att Trafikverket lägger om till ett nytt digitalt planeringssystem den 11 december finns det risk för kraftiga störningar i tågtrafiken i Sverige. Med anledning av detta skriver nu Sveriges Bussföretag till Transportstyrelsen där man...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Tydliga hinder för många flyttsugna svenskar

  Nästan fyra av tio svenskar, och tre av fyra mellan 18 och 29 år, vill flytta inom två år. Det visar en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån. Men bland de som vill köpa bostad uppger en majoritet att...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Posted april 16, 2022
  • 0
 • Växande hinder för unga på bostadsmarknaden

  Tre av fyra unga svenskar, 73 procent, vill bo större än i dag – en ökning från 64 procent jämfört med innan pandemin. Samtidigt tvingar svårigheten att få bolån många unga att bo kvar. Det visar den...

  • Posted december 21, 2021
  • 0
 • Hinder in till arbetsmarknaden ska undanröjas

  De hinder som finns för personer med funktionsnedsättningar att hitta ett arbete eller komma in på en utbildning ska undanröjas. Den ambitionen har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd som i dag fattade beslut om att stödja stiftelsen...

  • Posted december 15, 2021
  • 0
 • 6 av 10 ser höga arbetsgivaravgifter som ett hinder för att anställa

  Långtidsarbetslösheten i Sverige är historiskt hög och många individer står utan självförsörjning. I en ny rapport som tagits fram i samverkan mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna hittas förklaringar till detta i bristande färdigheter och kompetens hos de arbetssökande liksom...

  • Posted december 3, 2021
  • 0
 • Farliga kemikalier ett hinder för återvinning av plast

  Idag återvinns bara åtta procent av all plast som används i Sverige, ett hinder är att plasten innehåller hundratals tillsatser som är farliga för människor eller miljö. Örebroforskare har fått 4 miljoner kronor från Formas för att...

  • Posted november 9, 2021
  • 0
 • Privatekonomi hindrar separationer

  Ekonomin är främsta anledningen till att skjuta på en separation. Stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, i synnerhet för kvinnor. Det visar en färsk undersökning från SBAB. Fler kvinnor än män hindras...

  • Posted juli 20, 2021
  • 0
 • Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

  Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Konstnärskollektiv tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst om hinder och utmaningar i samhället

  ​Vid Kommunfullmäktige den 26 februari delades Örebro kommuns tillgänglighetspris 2019 ut till konstnärskollektivet Konst i blindo. Konst i blindo tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst som beskriver hinder och utmaningar som man som människa kan möta i samhället....

  • Posted februari 28, 2020
  • 0