Växande hinder för unga på bostadsmarknaden

By on 21 december, 2021
Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Tre av fyra unga svenskar, 73 procent, vill bo större än i dag – en ökning från 64 procent jämfört med innan pandemin. Samtidigt tvingar svårigheten att få bolån många unga att bo kvar. Det visar den nya rapporten Hur hållbar är bostadsmarknaden för unga?, som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Många har insett behovet av en större bostad eftersom vi nu tillbringar mer tid i hemmet. De kraftigt ökande bostadspriserna under pandemin har dock gjort det svårare för unga att få bolån och kunna byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Tre av fyra unga svenskar, 73 procent, vill bo större än vad de gör i dag – en ökning från 64 procent jämfört med innan pandemin. Även andelen unga som inte får lånelöfte till ett bostadsköp har ökat de senaste två åren – från 18 till 23 procent. För höga månadskostnader är den största anledningen till att personer i åldern 18–29 år tvingas bo kvar, 34 procent anger det skälet.

Statistiken kommer från den nya rapporten Hur hållbar är bostadsmarknaden för unga?, om ungas möjligheter på bostadsmarknaden, som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Historiskt många unga har inte ett boende som de kan kalla sitt eget hem. Det är inte bara ett problem för varje enskild individ som drabbas, det är även ett misslyckande för Sverige och riskerar att leda till missade arbets- och utbildningstillfällen samt försämrad internationell konkurrenskraft, säger Marcus Svanberg.

Att ungas möjligheter att skaffa sig en bostad försämrats under pandemin märks i inställningen till regeringens bostadspolitik. Bara var fjärde person i åldern 18–29 år ger regeringen godkänt och färre än en procent tycker att Sverige har en mycket bra bostadspolitik.

– Brist på billiga hyresrätter, höga bostadspriser samt tuffa krav på kontantinsats och amortering är mycket höga trösklar att ta sig över för den som är ung och vill skaffa en egen bostad. Vi hoppas att Johan Danielsson (S) och den nya regeringen använder sina nio månader vid makten till att presentera och genomföra konkreta åtgärder för att lösa bostadsbristen. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.

Rapporten slår också fast att fler än åtta av tio unga, 85 procent, bor i en kommun med bostadsbrist och att det i 10 av landets 19 största studentkommuner råder brist på bostäder åt studenter.

Korta fakta från rapporten:

  • Fler än åtta av tio unga, 85 procent, mellan 19–25 år bor i en kommun som har ett underskott av bostäder till unga.
  • Det råder brist på bostäder åt studenter i tio av landets 19 största studentstäder.
  • Andelen unga som vill bo större har ökat under pandemin, från 64 procent till 73 procent.
  • 23 procent av de unga som vill bo större får inte lånelöfte, en ökning från 18 procent innan pandemin.
  • Bara en av fyra unga, 27 procent, ger regeringens bostadspolitik godkänt.
  • Årjängs kommun i Värmland rankas högst på listan över kommuner där det är bäst för unga att bo.

Förslag för en hållbar bostadsmarknad

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har i flera rapporter givit förslag på hur bostadspolitiken skulle kunna förändras för att fler människor ska kunna byta bostad efter behov. Exempelvis genom en kraftigt sänkt flyttskatt, omformulerade amorteringskrav och sänkta trösklar för unga bostadsköpare. Här kan du läsa förslagen i sin helhet.

Skulle du vilja ha en större bostad än idag?

Svarsalternativ 18–29 år
(2021)
18–29 år
(2020)
Ja 73% 64%
Nej 25% 34%
Vet ej 2% 2%

Om du vill ha en större bostad än du har idag, vad är de främsta skälen till att du inte har det?

Svarsalternativ 18–29 år
(2021)
18–29 år
(2020)
Månadskostnaderna skulle bli för höga 34% 39%
Jag får inte lånelöfte 23% 18%
Svårt att hitta en bostad som möter mina behov 22% 19%
Jag skulle inte ha råd med mina boendekostnader om räntan höjdes 5% 5%
Reavinstskatten skulle bli för hög 1% 3%
Annat 12% 11%
Vet ej 3% 4%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login