All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Det straffrättsliga skyddet ska stärkas för journalister

  Det straffrättsliga skyddet ska stärkas för journalister och vissa andra samhällsnyttiga yrkesgrupper. Det är oacceptabelt att den som bedriver nyhets­förmedling eller utövar en annan samhälls­nyttig funktion utsätts för våld, hot eller trakas­serier. I förlängningen innebär sådana brott ett...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Sverige blir medlemsland i EQAR

  Den europeiska samarbetsorganisationen European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) godkänner Sverige som medlemsland. – Det europeiska samarbetet för att säkra och upprätthålla kvaliteten inom högre utbildning är oerhört viktigt. Gemensamma principer för kvalitetssäkring stärker kvaliteten,...

  • Posted april 19, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar på skolsociala team

  Regeringen satsar på skolsociala team för att minska långvarig frånvaro i skolan, elever med hög frånvaro i skolan kan få svårt att klara målen i utbildningen och löper därmed större risk att hamna i utanförskap. För att...

  • Posted april 16, 2023
  • 0
 • 27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever

  27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • 719 miljoner kronor till utbildning för vuxna

  Det utmanande ekonomiska läget väntas innebära ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås därför att 400 miljoner kronor tillförs...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning

  Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens, bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

  Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet, det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Satsning på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

  Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning, bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

  För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande, regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0