AI:s påverkan på utbildningsutbud ska analyseras

By on 6 juli, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och ett till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Myndigheterna ska analysera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans respektive, yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

– Användningen av AI förbättrar redan avsevärt tjänster och produkter som gynnar vårt samhälle. Inom utbildning, liksom för många andra sektorer, skapar användningen av AI helt nya möjligheter. Det är viktigt att utbildningsutbudet förhåller sig till den nya tekniken för att möta arbetsmarknadens framtida kompetensbehov, säger utbildningsminister Mats Persson. 

AI är ett område med stor potential att förbättra samhället. De nya tjänsterna som nu utvecklas kommer att kunna medföra högre produktivitet inom både offentlig verksamhet och näringslivet. Nya användningsområden för tekniken upptäcks löpande och dess konsekvenser på samhället kan bli mycket omfattande.

UKÄ och MYH ska genomföra sina respektive uppdrag i dialog med andra berörda myndigheter och aktörer inklusive arbetsgivare. Uppdragen ska redovisas senast den 30 mars 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login