All posts tagged "Påverkan"

 • Den svaga kronan fortsätter att påverka dagligvaruhandeln

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent under augusti 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. – Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att ligga på en hög nivå, samtidigt som den svenska kronan försvagades...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Nya översvämningskartor påverkar färre platser i Örebro

  Som en del i arbetet med att förebygga framtida översvämningar har Örebro kommun, med hjälp av en konsult, under det senaste året arbetat med att ta fram nya översvämningskartor för Svartån och Lillån. De nya kartorna ligger...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Nattens händelser från polisen

  Det har varit en lugn natt i Polisområde Örebro. Kumla 00.04: Polispatrull genomför en personkontroll i centrala Kumla. En kvinna misstänks att vara påverkad av narkotika, medtas för provtagning och analys får utvisa om misstanke om brott...

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Länstrafiken Serviceresor kan påverkas av Transports varsel om konflikt

  Svenska Transportarbetareförbundet har varslat om konflikt under förhandlingarna med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Kommer parterna inte överens innan den 25 augusti kan det påverka Örebro läns Serviceresor som exempelvis sjukresor, färdtjänst och skolskjuts. Förhandlingar gäller kommande kollektivavtal som innefattar...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • AI:s påverkan på utbildningsutbud ska analyseras

  Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och ett till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Myndigheterna ska analysera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans respektive, yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov....

  • Posted juli 6, 2023
  • 0
 • Låg kunskap om solens påverkan på effekten av läkemedel

  Låg kunskap om solens påverkan på läkemedelseffekten, då kan strålarna innebära risker. Att vistas i solen kan vara rent olämpligt i samband med att man tar vissa läkemedel. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att fler än sju...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Nikotin från en cigarett räcker för att påverka kvinnor

  Nikotin från en cigarett räcker för att påverka kvinnors östrogenproduktion, forskare vid Uppsala universitet har identifierat ett nytt molekylärt mål för nikotin i hjärnan hos friska kvinnor. Efter att deltagarna i en studie fått en nikotindos som...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Trots oro påverkas var tredje småföretag inte

  Trots oro påverkas var tredje småföretag inte av det ekonomiska läget, fyra av tio känner oro för att deras företag ska få ekonomiska problem under kommande 12 månader. Trots oron uppger en tredjedel att de inte påverkas av...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Många under 40 skippar frukost

  Många under 40 skippar frukost och påverkas negativt, frukost sägs ofta vara dagens viktigaste måltid och det verkar som om personer under 40 år håller med. Men 18–39-åringar är samtidigt den åldersgrupp som oftast hoppar över morgonmålet,...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Deltid och pensionär så påverkas din plånbok

  Gå i pension vid 65 år eller fortsätta arbeta deltid när du fyllt 66 år och bli en så kallad jobbonär kan väcka många frågetecken, inte minst kring den egna ekonomin. Länsförsäkringars privatekonom Trifa Chireh har räknat...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0