Alla inlägg taggade "Påverkan"

 • Så påverkar nedskräpningen människors känslor

  Nedskräpning är inte bara ett miljöproblem. Den påverkar människors bild av sina grannar, samhällets institutioner och kan i förlängningen även påverka hur trygga de känner sig. Det visar en ny rapport från Håll Sverige Rent. Håll Sverige...

  • Skrivet juni 13, 2022
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Skrivet maj 16, 2022
  • 0
 • Svar på vanliga frågor om radio­aktivt nedfall

  FOI:s experter svarar här på några av de vanligaste frågorna kring radioaktivt nedfall från kärnkraftsolyckor och kärnvapenexplosioner. Varför behöver vi vara uppmärksamma på vad som händer på kärnkraftverken i Ukraina? I Ukraina finns 15 kärnkraftreaktorer i drift....

  • Skrivet mars 30, 2022
  • 0
 • Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Hälsan i befolkningen är generellt god men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin, det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans utveckling som sammantaget visar att vi i...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • Så påverkar omvärldsläget Sveriges län – första lägesbilderna lämnade till Regeringskansliet

  Kommuner som förbereder skolplatser för ukrainska barn och aktörer som stärker sin cybersäkerhet, men även farhågor om hur dyrare drivmedel och foder slår mot jordbrukssektorn och transportnäringen. Det är några effekter och åtgärder som tas upp i...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin. Det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans utveckling som sammantaget visar att vi i...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • Hur påverkas svenska entreprenader av kriget i Ukraina

  Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan entreprenörer i förekommande fall ha möjlighet att under pågående projekt begära tidsförlängning av kontraktstiden och att avtalat pris för entreprenaden ska ändras med hänsyn till kostnadsändringar. Såväl beställaren som...

  • Skrivet mars 18, 2022
  • 0
 • Så påverkas kommunens tjänster av lättnaderna kopplade till pandemin

  Den 9 februari försvann de flesta restriktioner kopplade till corona­pandemin. I Örebro kommun fortsätter vi att följa de rekommendationer som Folkhälso­myndigheten med flera myndigheter ger. Fortsatta insatser inom flera verksamheter Både inom vård och omsorg och inom...

  • Skrivet februari 13, 2022
  • 0
 • Hög smittspridning påverkar kommunala verksamheter

  Smittspridningen av corona är väldigt hög just nu. Det får till följd att många av kommunens medarbetare inte kan jobba, antingen för att de själva är sjuka eller att de måste vara i karantän när någon närstående...

  • Skrivet januari 30, 2022
  • 0
 • Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

  En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras, mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor. Den nya rapporten är en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver 17 olika...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0