Så påverkar terror, krig och konflikter svenskarnas resplaner 2024

By on 24 februari, 2024
Trots oron i världen säger nästan hälften av svenskarna att man reser som vanligt 2024.
Arkivbild

De pågående krigen i Ukraina och Gaza är ett par exempel på konflikter som pågår just nu, i en värld av ökade spänningar och hot om terror. Men hur påverkar dessa spänningar svenskarnas resplaner under 2024?

Enligt en undersökning gjord av Kantar Media, på uppdrag av Europeiska ERV, säger strax under hälften av svenskarna att terror, krig och konflikter inte påverkar resplanerna i år.

Spänningarna i världen ökar och det pågår flera krig och konflikter. Samtidigt finns hotet om terrordåd, både här hemma med en höjd risk för terror, men detta gäller även i andra länder. Så hur påverkar detta våra resplaner inför 2024?

Nästan hälften, nämligen 47% av svenskarna, väljer att resa som tidigare. 12% avvaktar utvecklingen innan man fattar beslut om att resa eller ej, medan 8 % avvaktar utvecklingen innan man bestämmer resmål. Samtidigt stannar 8% hemma och 10% planerar att endast resa inom Sverige p.g.a. terror, krig och konflikter.

En annan grupp om 10% åker inom Europa, men håller sig borta från konfliktområdena. Och 4% reser utanför Europa och längre bort från konfliktområdena, alternativt till kontinenter där det inte pågår konflikter i nuläget.

När det gäller resmål som svenskarna nu väljer bort, efter att först ha planerat resa dit under 2024, så toppas listan av Turkiet och följs sedan av Ryssland och Israel. Att vissa resmål väljs bort kan också bottna i de reserekommendationer som UD utfärdar.

Nedan är de tio vanligaste resmålen som svenskarna väljer bort från sina resplaner eller undviker, på grund av terrorism, krig och konflikter 2024:

  1. Turkiet
  2. Ryssland
  3. Israel
  4. Iran
  5. Afghanistan
  6. Irak
  7. Ukraina
  8. Palestina
  9. Vitryssland
  10. Nordkorea

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Europeiska ERV
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 19–24 januari 2024.
Totalt intervjuades 1328 personer i åldern 18–79 år.
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

You must be logged in to post a comment Login