All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Kompetens i säkerhetsfrågor ska utredas

  Utredare ska föreslå hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka. Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget. får en utredare nu i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur de statliga universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor...

  • Posted september 3, 2023
  • 0
 • Enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information

  Regeringen vill göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information, för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Allt yngre personer påträffas i samband med grova våldsbrott och kriminella nätverksuppgörelser. Regeringen vill vända...

  • Posted augusti 15, 2023
  • 0
 • Regeringen deltog i Stockholms Prideparad

  Flera ministrar deltog i årets Prideparad i Stockholm lördag den 5 augusti 2023. – Genom regeringens deltagande i Prideparaden vill vi uppmärksamma paradens betydelse för vårt öppna samhälle, allas rätt att leva som den man är, och...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Regeringen tillsätter ny forskningsberedning

  Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver förstärkas och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen en ny forskningsberedning, en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare...

  • Posted augusti 5, 2023
  • 0
 • Elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid

  Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan, en förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både...

  • Posted juli 21, 2023
  • 0
 • Ny form av yrkesutbildning för vuxna föreslås

  Regeringen har beslutat om ett utökat uppdrag till den pågående Yrkesvuxutredningen. Utredaren Elof Hansjons får nu i uppdrag att föreslå hur en ny form av yrkesutbildning, på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Myndigheter ska ta fram riktlinjer för ansvarsfull internationalisering

  Regeringen ger Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att föreslå hur arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation som bedrivs på universitet och högskolor, hos statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter kan främjas....

  • Posted juli 12, 2023
  • 0
 • Kraven skärps på fristående skolor

  Det finns i dag fristående skolor med många obehöriga lärare och problem med betygsinflation, det finns även exempel där skolpengen har använts till verksamhet som inte har med utbildning att göra. Regeringen vill nu skärpa kraven på...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • AI:s påverkan på utbildningsutbud ska analyseras

  Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och ett till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Myndigheterna ska analysera vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans respektive, yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov....

  • Posted juli 6, 2023
  • 0
 • Utbildningen för lärare och förskolelärare ska förbättras

  Välutbildade lärare med förutsättningar att göra ett bra jobb, är avgörande för att komma till rätta med problemen i skolan. I morgon planerar regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå hur antagningskraven till lärar- och förskollärarutbildningarna...

  • Posted juli 5, 2023
  • 0