100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

By on 13 september, 2023
Arkivbild

Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi, och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024, ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud.

Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Genom folkhögskolans breda kursutbud kan individer bland annat få grundläggande behörighet till fortsatta studier inom högskola eller yrkeshögskola eller utbilda sig till ett yrke. Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och personer med kort tidigare utbildning är viktiga målgrupper för folkhögskolan.

– Folkhögskolan som utbildningsform fyller en viktig funktion i det svenska utbildningssystemet för såväl individers möjligheter till utbildning som för samhällets behov av kompetensförsörjning. Därför är den här förstärkningen mycket värdefull, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det är viktigt att det finns goda utbildningsmöjligheter för vuxna. Att säkerställa välfärdens och det privata näringslivets kompetensförsörjning är betydande för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login