Alla inlägg taggade "Förstärkning"

 • Avantimes Örebrokontor förstärker med PHP- och Frontend-utvecklare

  Avantimes Örebrokontor växer med ytterligare 3 nya medarbetare. Under 2020 anslöt sig Daniela Waara som Frontend-utvecklare, hon har sin spetskompetens inom WordPress, WCAG och UX. I början av januari i år välkomnades även Jimmy Bergman. Han förstärker...

  • Skrivet februari 5, 2021
  • 0
 • 75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras en insats för företagens affärs- och produktutveckling samt en insats som ska främja...

  • Skrivet december 24, 2020
  • 0
 • MUCF välkomnar satsning på barn- och ungdomsorganisationer – ”En klok förstärkning av deras viktiga arbete”

  Tidigare idag presenterade regeringen en extra satsning på 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer, MUCF får uppdraget att fördela statsbidraget som organisationsbidrag. MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0
 • Teracom förstärker radionätet i Kopparberg

  Under tiden för antennbytet på sändarstationen i Örebro Lockhyttan etableras en temporär radiosändare i Kopparberg för att förstärka radionätet i området. Från slutet av juni till och med oktober kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Storsatsning på förbättrad återvinning

  Systemet för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige ska förstärkas. Fastighetsnära insamling (FNI), som idag täcker nästan 40 procent av hushållen, ska erbjudas till 60 procent av bostadsfastigheterna från år 2021 och, efter en...

  • Skrivet februari 17, 2020
  • 0
 • Samlat grepp ska förstärka och främja besöksnäringen i Örebro län

  Under 2018 omsatte turismen i Sverige 337 miljarder och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare utveckling vad gäller export och...

  • Skrivet november 6, 2019
  • 0
 • Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven

  Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa de automatiska frekvensstyrda reserverna. Ansvaret omfattar också att se till att överföringar i nätet återförs inom gällande gränser. Upphandling för störningsreserven inleddes i höstas...

  • Skrivet april 25, 2019
  • 0
 • Länstrafiken förstärker busstrafiken mellan Karlskoga, Degerfors och Örebro

  Resandet ökar på många håll i länet. Det märks bland annat på linje 500 mellan Karlskoga-Örebro och med linje 502 mellan Degerfors-Karlskoga. För att möta upp behovet och säkra kvalitén för resenärerna ombord förstärks busstrafiken mellan orterna...

  • Skrivet oktober 31, 2018
  • 0
 • Förstärkning för att skydda skog gav utdelning

  Regeringens satsning på 100 miljoner mer i anslag till Skogsstyrelsen för skydd av skog gav ett bra resultat. 2016 skyddade Skogsstyrelsen 2 618 hektar skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal, en ökning jämfört med 2015. Totalt har 229...

  • Skrivet februari 14, 2017
  • 0