All posts tagged "Förstärkning"

 • Sverige förstärker insats i Röda havet med en traumaenhet

  Den 18 april beslutade regeringen att ge Försvarsmakten i uppdrag, att lämna ett styrkebidrag om upp till 25 personer till Europeiska unionens militära sjöfartsskyddsinsats, Eunavfor Aspides, i Röda havet. Styrkan ska bestå av en traumaenhet, som placeras...

  • Posted april 19, 2024
  • 0
 • Arbetet med Bris nationella stödlinje förstärks

  Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas, och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget....

  • Posted april 3, 2024
  • 0
 • Sverige förstärker humanitära stödet till Palestina

  Med nya stöd till Unicef och FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme), förstärker Sverige genom Sida de humanitära insatserna i Palestina. Sida har beslutat om totalt 23 miljoner kronor, till de mest utsatta människorna som drabbats av den...

  • Posted februari 22, 2024
  • 0
 • Säkerhetsarbetet ska förstärkas

  Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska förstärka säkerhetsarbetet. Medarbetare i rättsväsendet riskerar att utsättas för otillåten påverkan, när personer med koppling till bland annat organiserad brottslighet lagförs. Det innebär att Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, precis som övriga myndigheter inom rättsväsendet,...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Stödet till Judiska Centralrådet förstärks

  Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor. Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar, som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Skyddet för personuppgifter ska förstärkas

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster, som offentliggör personuppgifter. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten, när personuppgifter offentliggörs på internet och i andra liknande sammanhang....

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

  Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi, och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024, ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och...

  • Posted september 13, 2023
  • 0
 • Förstärkning av stöd till laddinfrastruktur

  Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter. Regeringen avser att...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

  Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Regeringen tillsätter ny forskningsberedning

  Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver förstärkas och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen en ny forskningsberedning, en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Forskningsberedningen kommer att fungera som rådgivare...

  • Posted augusti 5, 2023
  • 0