Skyddet för personuppgifter ska förstärkas

By on 22 oktober, 2023
Arkivbild

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster, som offentliggör personuppgifter. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten, när personuppgifter offentliggörs på internet och i andra liknande sammanhang.

Detta för att bland annat göra det svårare för kriminella nätverk att kartlägga personer i olika söktjänster.

– Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. De kriminella gängen skjuter, spränger och ägnar sig åt omfattande ekonomisk brottslighet, bland annat grova bedrägerier mot äldre. Vi måste därför göra det svårare för kriminella att kartlägga personer i olika söktjänster i syfte att begå brott, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

En viktig del av uppdraget handlar om att utreda grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter, till exempel uppgifter om adress, telefonnummer, ålder och andra uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden.

Det är uppgifter som lätt kan användas av kriminella aktörer för att kartlägga tänkbara brottsoffer i planeringen av brott, t.ex. för att genomföra skjutningar, sprängningar eller begå bedrägerier mot äldre.

Dagens söktjänster omfattas normalt av det skydd för yttrandefriheten som finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Genom att ha beviljats utgivningsbevis för verksamheten har de ett så kallat frivilligt grundlagsskydd enligt grundlagens databasregel.

Utredaren ska därför ta ställning till om det finns behov av att inskränka detta grundlagsskydd och ska vid behov lämna förslag på förändringar i lagstiftningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

Hovrättsrådet Daniel Gustavsson har förordnats till utredare. Han kommer att biträdas av en parlamentariskt sammansatt referensgrupp.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login