All posts tagged "Förstärkning"

 • KIF Örebro stärker truppen med anfallaren Jenny Danielsson

  KIF Örebro har kommit överens med Rangers F.C. i den skotska högsta ligan om att värva den finska anfallaren Jenny Danielsson, avtalet inleds när KIF kör igång med försäsongsträningen i augusti. – Jenny är en erfaren spelare...

  • Posted juli 25, 2023
  • 0
 • Domstolsverket ska förstärka säkerhetsarbetet för domstolarna

  Domstols­verksam­heten ställs nu, liksom övriga myndig­heter inom rätts­väsendet, inför nya säker­hets­relaterade utmaningar. Därför ska Domstols­verket kartlägga vilket behov dom­stolarna har av ytter­ligare säker­hets­höjande åtgärder. Utifrån kart­lägg­ningen ska Domstols­verket identifiera hur myndig­heten kan utveckla sitt stöd till domstolarna...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen

  Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen för att stärka Sveriges försvar. Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Perfekt övergång mellan studentliv och yrkesliv

  Studenter förstärkte Almi, perfekt övergång mellan studentliv och yrkesliv. När Almi Mälardalen behövde hjälp med kommunikation av eventet Framtidsdagarna och med datainsamling för att bättre förstå företagens situation i regionen, vände de sig till Studentuppdrag vid Örebro...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Förstärkning av det generella statsbidraget

  Förstärkning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner, regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner och föreslår att det generella statsbidraget förstärks med 6 miljarder kronor från 2023. Ökade generella statsbidrag behövs för...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Arbetet mot rasism stärks

  Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från...

  • Posted juli 4, 2022
  • 0
 • ÖSK lånar in Victor Mpindi från Danmark

  Örebro SK på Allsvensk jakt lånar in Victor Mpindi, en förstärkning från Sönderjyske Danmark, enligt fotbollskanalen.se ÖSK och Victor Mpindi har ett avtal som fram till augusti 2022, efter det har Örebro en köpoption om det faller...

  • Posted februari 7, 2022
  • 0
 • Förstärkning av svensk livsmedelsproduktion

  Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Jordbruksverket får i uppdrag att utvidga...

  • Posted februari 7, 2022
  • 0
 • Region Örebro län får över 243 miljoner för att stärka hälso- och sjukvården

  För 2022 har regeringen slutit ett antal överenskommelser med Sveriges Regioner och Kommuner om förstärkningar av hälso- och sjukvården, nu har regeringen beslutat om utbetalning och fördelning av medlen mellan regionerna. Regeringen beslutade igår om utbetalningar av...

  • Posted februari 4, 2022
  • 0
 • Regeringen förstärker evenemangsstödet

  Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022. Med anledning av svårigheterna för arrangörer att vid planeringen av evenemangen förutse behovet av nuvarande...

  • Posted januari 25, 2022
  • 0