Ny form av yrkesutbildning för vuxna föreslås

By on 14 juli, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat om ett utökat uppdrag till den pågående Yrkesvuxutredningen. Utredaren Elof Hansjons får nu i uppdrag att föreslå hur en ny form av yrkesutbildning, på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet.

Det finns i dag en brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och bristen riskerar att kvarstå även i framtiden. Inom till exempel teknik och tillverkning samt byggsektorn rapporterar arbetsgivarna stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft.

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland behövs en mer omfattande kompetensförsörjning. Det finns goda möjligheter att få en yrkesutbildning både inom gymnasieskolan och komvux, men det räcker inte. Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla, säger utbildningsminister Mats Persson.

Yrkeshögskolan har sedan den inrättades 2009 varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Av de som examinerades 2021 hade 91 procent arbete ett år senare. En nyckel till framgången är att arbetslivet har ett avgörande inflytande när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.

Regeringen vill därför använda yrkeshögskolans modell, som erbjuder utbildningar med en stark koppling till arbetslivet, även för yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Yrkesvuxutredningen (U 2022:05) får nu i uppdrag att föreslå inriktning och utformning av en ny form av yrkesutbildning. Den nya utbildningsformen ska vara på gymnasial nivå och utformas med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan.

I uppdraget ingår också att analysera utbudet av andra former av yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och vid behov föreslå avgränsningar mellan dessa utbildningsformer och den nya formen av yrkesutbildning.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login