All posts tagged "Utbildningsdepartementet"

 • Ny utredning ska ge elever mer undervisningstid

  Ny utredning ska ge mer undervisningstid, till elever som behöver det, Allt för många elever klarar inte grundskolan med godkända betyg, och stöd sätts ofta in alldeles för sent. Skolorna behöver därför få bättre förutsättningar att kunna...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Nya ämnesplaner för gymnasieskolan med fokus på ämneskunskaper

  Från höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan, och inom komvux på gymnasial nivå. Regeringen har därför beslutat om nya ämnesplaner, för de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver att ämnesplanerna har anpassats för ämnesbetyg har ämnesinnehållet setts över. En av...

  • Posted december 13, 2023
  • 0
 • Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas

  Yrkeshögskolan är viktig för att möta de stora kompetensbehoven i hela Sverige, regeringen ger därför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera och redovisa hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt. Detta  med anledning...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • CSN ska vidta åtgärder för att minska risken

  CSN ska vidta åtgärder för att minska risken, för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier. Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder, som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser. Detta...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Nytt system för skolans finansiering ska införas

  I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor, samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning för...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Kraven för statsbidraget till folkbildningen förtydligas

  För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget, genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter. Förra hösten presenterade...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Alla elever ska få tillgång till läroböcker

  Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker, att alla elever ska ha tillgång till läromedel av hög kvalitet är en prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i detta arbete föreslår...

  • Posted oktober 12, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår att elevens val tas bort

  En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid, för lite tid kan leda till stress för både elever och lärare. Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som...

  • Posted oktober 9, 2023
  • 0
 • Kravet på digitala lärverktyg i förskolan ska tas bort

  Att öka barns och ungas läsförmåga är en prioriterad fråga för regeringen, satsningar görs för att minska skärmtiden och öka antalet böcker i förskolor och skolor. Nu tar regeringen ytterligare ett steg och ger Skolverket i uppdrag...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

  Regeringen vill ändra skollagen, så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Rustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan ha en avgörande betydelse för att främja elevers läsande. Trots det ser tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek i dag mycket...

  • Posted september 29, 2023
  • 0