Barn och elevers färdigheter ska stärkas

By on 28 december, 2023
Arkivbild

Alltför många elever i Sverige saknar de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och räkna ordentligt. Som en av flera satsningar får Skolverket därför i uppdrag att stärka barns och elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling.

Skolverket ska tillsammans med Kulturrådet också ta fram läslistor med olika typer av litteratur.

– Elever som inte får med sig grundläggande färdigheter från de tidigare åren kommer få det mycket svårare att klara resten av skolgången. Med tidiga insatser ser vi till att fler barn och elever få goda grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket får nu i uppdrag att genomföra insatser för att stärka barns och elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 28 februari varje år, med start 2025.

Skolverket får dessutom i uppdrag att tillsammans med Kulturrådet ta fram läslistor med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella skönlitterära klassiker. Läslistorna ska vara uppdelade utifrån skolform och fungera som ett stöd för förskollärare och lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning. 

– Läsning och läsförmåga är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet, uttrycka sina åsikter och ta tillvara sina medborgerliga rättigheter – det är ytterst en fråga om demokrati. Läsning behöver få en större plats i skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

Ett utkast till läslistor ska redovisas senast den 4 juni 2024. Färdiga läslistor ska redovisas senast den 4 december 2024 och vid behov ska uppdaterade läslistor redovisas varje år med start senast den 16 december 2025. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdragen sker inom ramen för de båda myndigheternas regleringsbrev för 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login