All posts tagged "Räkna"

 • Barn och elevers färdigheter ska stärkas

  Alltför många elever i Sverige saknar de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och räkna ordentligt. Som en av flera satsningar får Skolverket därför i uppdrag att stärka barns och elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Skolverket ska...

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • Hur mycket är en kilowattimme

  Din elförbrukning mäts i enheten kilowattimmar (kWh). Din elräkning baseras på hur många kilowattimmar el du har förbrukat under den gångna månaden. Men hur mycket räcker en kilowattimme el till egentligen? Innan vi går närmare in på...

  • Posted september 14, 2022
  • 0
 • Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön

  Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet sett ett tydligt samband...

  • Posted juni 8, 2022
  • 0
 • Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

  Alla insatser som bidrar till en god utbildning för alla elever är bra. Därför är Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan....

  • Posted augusti 19, 2017
  • 0