Skolmyndigheter får i uppdrag att motverka brott

By on 6 januari, 2024
Arkivbild

Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet.

Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. För att motverka välfärdsbrott vidtar regeringen åtgärder inom flera olika områden, bland annat inom skolväsendet. Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar och att motverka att kriminella eller olämpliga aktörer verkar i skolväsendet.

– Gång på gång har vi sett att aktörer inom välfärdssektorn har använt statliga och kommunala medel på ett brottsligt sätt. Det är allvarligt, oacceptabelt och hör inte hemma i skolans värld, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolinspektionen får i sitt regleringsbrev för 2024 i uppdrag att stärka tillsynen och tillståndsprövningen för att motverka att kriminella eller olämpliga aktörer verkar i skolväsendet. Myndigheten ska bland annat också göra en bedömning av vilka typer av verksamheter som löper störst risk att utsättas för välfärdsbrott, och beskriva vilka hinder myndigheten ser för att kunna motverka brotten.

Redovisningen ska även innehålla erfarenheter och slutsatser från myndighetens granskning, av hur kommuner uppfyller sitt tillsynsansvar över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

Varje år avsätter staten miljardbelopp i form av statsbidrag till skolväsendet. De flesta av statsbidragen administreras av Skolverket, som under förra året betalade ut cirka 25 miljarder kronor. Skolverket får i uppdrag i sitt regleringsbrev för 2024 att redovisa vilka åtgärder myndigheten har genomfört, och vilka möjligheter och hinder myndigheten ser för att kunna motverka felaktiga utbetalningar.

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, som också hanterar statsbidrag inom skolområdet, får motsvarande uppdrag. Alla uppdragen ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login