All posts tagged "Skolmyndigheter"

  • Skolmyndigheter får i uppdrag att motverka brott

    Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. För att motverka välfärdsbrott vidtar regeringen åtgärder inom flera olika områden, bland...

    • Posted januari 6, 2024
    • 0