All posts tagged "Motverka"

 • Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas

  Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel, utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Bilbesiktningen och polisen i tätt samarbete

  Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott, konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Ökat stöd ska motverka könsstympning

  Fyra miljoner flickor könsstympas varje år och i samband med pandemin riskerar ytterligare två miljoner flickor att drabbas. Nu ökar biståndsmyndigheten Sida sitt stöd i kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 16 afrikanska länder. 190 miljoner...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering

  Nytt metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering utifrån etnicitet och hudfärg, länsstyrelserna har lanserat ett nytt metodstöd, ”Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik”. Metodstödet är en praktisk vägledning som hjälper offentliganställda att uppfylla...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Polismyndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet

  Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten uppdraget som behörig myndighet enligt TCO-förordningen, vilket innebär att myndigheten får nya verktyg för att motverka spridning av terrorisminnehåll på internet. EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terroris­minnehåll...

  • Posted april 28, 2022
  • 0
 • Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

  Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata, är värdefull. Nya bestämmelser som börjar...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Så kan du motverka att människor utnyttjas på jobbet

  Många vet att det förekommer fusk och brott i arbetslivet, där människor utnyttjas på jobbet och seriösa företag riskerar att konkurreras ut. Men bara två av tio personer tror att de själva kan göra något för att...

  • Posted oktober 25, 2021
  • 0
 • Trygg Idrott – för att motverka sexuella övergrepp inom idrotten

  Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp visar en forskningsrapport av Susanne Johansson, Gymnastik-...

  • Posted januari 30, 2021
  • 0
 • Extra Sidastöd till preventivmedel och abortutrustning för att motverka coronapandemins effekter

  När covid-19 sprider sig bland de fattigaste och mest utsatta är det inte bara själva viruset som hotar människors liv och hälsa. De stängda gränserna och det fokus som läggs på att bekämpa covid-19 slår mot flera...

  • Posted april 24, 2020
  • 0