All posts tagged "Motverka"

 • Hållbara samhällen behövs

  Hållbara samhällen behövs, för att motverka övervikt och fetma. Igår 4 mars uppmärksammades Världsfetmadagen, i år med fokus på hälsofrämjande och hållbara samhällen. Samtidigt presenterar Folhälsomyndigheten en ny analys som ger ökad kunskap om utvecklingen av övervikt och...

  • Posted mars 5, 2024
  • 0
 • Skolmyndigheter får i uppdrag att motverka brott

  Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. För att motverka välfärdsbrott vidtar regeringen åtgärder inom flera olika områden, bland...

  • Posted januari 6, 2024
  • 0
 • Bättre möjligheter att upptäcka och motverka fel

  Bättre möjligheter för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att upptäcka och motverka fel. Regeringen har tagit emot ett betänkande med förslag för att effektivisera kontrollverksamheten hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Förslagen ska ge bättre möjligheter att göra dataanalyser och...

  • Posted december 25, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella

  Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella att utnyttja de finansiella systemen, en central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra den kriminella ekonomin. Regeringen kommer därför...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas

  Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel, utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Bilbesiktningen och polisen i tätt samarbete

  Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott, konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Ökat stöd ska motverka könsstympning

  Fyra miljoner flickor könsstympas varje år och i samband med pandemin riskerar ytterligare två miljoner flickor att drabbas. Nu ökar biståndsmyndigheten Sida sitt stöd i kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 16 afrikanska länder. 190 miljoner...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering

  Nytt metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering utifrån etnicitet och hudfärg, länsstyrelserna har lanserat ett nytt metodstöd, ”Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik”. Metodstödet är en praktisk vägledning som hjälper offentliganställda att uppfylla...

  • Posted december 20, 2022
  • 0