Elevfrånvaron ska kartläggas

By on 22 december, 2023
Arkivbild

Elevfrånvaro är ett stort problem i skolan i dag, samtidigt är kunskapen om omfattningen av frånvaron bristfällig. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att kartlägga elevfrånvaron.

– Elever som är frånvarande från skolan löper stor risk att inte uppnå målen för utbildningen. Det är även känt att det finns kopplingar mellan frånvaro och framtida arbetslöshet samt psykisk ohälsa, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen tillsatte i november en utredning som ska ta fram förslag för varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan. I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister. Regeringen ger redan nu Skolverket i uppdrag att kartlägga elevfrånvaron i de obligatoriska skolformerna. 

– Det är viktigt att vi följer utvecklingen så att vi kan vidta de åtgärder som behövs för att minska elevfrånvaron. Ett nationellt frånvaroregister ligger sannolikt en bit bort och vi behöver mer kunskap om frånvaron tidigare än så, säger Lotta Edholm.

Uppdraget ges inom ramen för myndighetens regleringsbrev för 2024, kartläggningen ska ge en uppföljande nationell bild över omfattningen av elevfrånvaron sedan Skolverkets kartläggning 2021.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 20 december 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login