All posts tagged "Problem"

 • Att leva på existensminimum, skuldsanering som sista utväg

  Skuldproblem uppstår ofta i samband med större livsförändringar såsom skilsmässor, arbetslöshet eller sjukdom – situationer som vem som helst kan hamna i. Utan marginaler blir det svårt när omständigheter som påverkar ekonomin förändras. När situationen blir ohållbar...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Risk att korruption underskattas i Sverige

  Det finns risk att personer gynnas om de har släktingar på viktiga poster inom offentlig sektor. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet, där korruption i en mogen demokrati undersöks. Slutsatsen är att så kallad nepotism...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Ansträngt läge inom Serviceresor

  På grund av fordon- och förarbrist har Länstrafiken Serviceresor senaste tiden haft stora utmaningar med att planera och utföra alla önskade resor, framför allt morgon och eftermiddag. Länstrafiken Serviceresor uppmanar de som kan att välja andra restider....

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Psykiska besvär vanliga vid ekonomiska problem

  Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt, det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Tolv procent av Sveriges befolkning svarar att de...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Tre av fyra kommuner upplever problem med laddinfrastruktur

  Riksförbundet M Sverige har skickat ut en enkät till landets kommuner och frågat om vad som är de vanligaste problemen gällande utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. I undersökningen framkommer att problem med otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist...

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Influensa skapar fler problem än hög sjukfrånvaro

  Under det senaste året har många företag behövt ställa om sina arbetsplatser för hemarbete som en effekt av pandemin. Detta har inneburit förändringar i arbetsrutiner och en högre grad av digitalisering. För att underlätta för medarbetare och...

  • Posted oktober 25, 2022
  • 0
 • Bränslebrist i Frankrike kan ställa till det på utlandsresan

  I Frankrike har strejker lett till att landets ledande raffinaderier inte kunnat leverera de normala mängderna bensin och diesel. Bortfallet kan enligt analytiker uppgå till hela 60 procent av de normala volymerna. Situationen medför att svenska resenärer...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Nackproblem kan ge svåra följder

  Nackproblem kan ge svåra följder för byggnadsarbetare, smärta och skador i nacken som kräver operation är vanligt bland byggnadsarbetare med fysiskt tunga arbeten och ökar risken för att behöva förtidspension. Detta samband visas för första gången i...

  • Posted september 7, 2022
  • 0
 • Fortsat problematiskt för tågtrafiken

  Problemen för Trafikverket med det nya planeringssystemet för tågtrafiken. detta i kombination med ovanligt många banarbeten innebär att de problem med förseningar som förekommit kommer att fortsätta även i höst. Egentligen skall Trafikverket tillhandahålla en plan för...

  • Posted augusti 12, 2022
  • 0
 • Dyster barometer kräver snabbfotad politik

  Det går snabbt nu. Stora investeringar krävs i närtid för teknikomställningar samtidigt som vi har galopperande elpriser, kraftig inflation och en vikande konjunktur. Hela 80 procent av underleverantörerna uppger att de ser sämre tider komma, när Underleverantörsbarometern...

  • Posted augusti 2, 2022
  • 0