Vad gör man om medarbetaren har alkoholproblem

By on 4 december, 2023
Bild: Simployer

Kanske har du uppmärksammat tecken på alkoholproblem hos en medarbetare. Det kan vara att personen sjukskriver sig ofta i samband med helg, eller känns ofokuserad och presterar sämre på jobbet.

Men vad gör du när en sådan situation uppstår? Experten förklarar.

– Som arbetsgivare gäller det att vara medveten om anställdas riskkonsumtion eller beroendeproblematik, då det kan få allvarliga konsekvenser för arbetsplatsen. Ökad sjukfrånvaro, minskad produktivitet och ökad risk för olyckor eller arbetsrelaterade skador är bara några att nämna, säger Simployers HR-expert Cecilia Fredriksson.

– Alkoholproblem identifieras oftast sent, efter 5-10 års beroende, vilket komplicerar behandlingen. Arbetsgivare har ett ansvar att skydda medarbetarna och kan följa de uppdaterade riktlinjerna från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, förklarar Cecilia.

– Fokus bör ligga på förebyggande åtgärder genom en tydlig alkoholpolicy, utbildning av chefer och medarbetare samt samarbete med företagshälsovården för att i samband med hälsokontroller göra en screening för att tidig upptäcka riskbeteenden eller beroende. Att agera snabbt och proaktivt är nyckeln till att främja en hälsosam arbetsmiljö och stödja medarbetare på vägen till återhämtning, avslutar Cecilia.

Sex tips för dig som misstänker alkoholberoende hos en medarbetare:

 1. Våga ta samtalet: 
  Tidig kommunikation underlättar för medarbetaren att återhämta sig.
 2. Undvik att ställa diagnoser: 
  Lyssna empatiskt och involvera företagshälsovården för medicinsk bedömning och anpassad behandling.
 3. Dokumentera allt: 
  Noggrann dokumentation av händelser och beslut är avgörande.
 4. Upprätta en behandlingsöverenskommelse: 
  Tydlig plan med faktiska insatser för uppföljning.
 5. Arbeta med företagshälsovården: 
  Samarbeta för rehabilitering och arbetsanpassning.
 6. Handlingsplan för unika behov: 
  Skapa en individanpassad handlingsplan tillsammans med företagshälsovården.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Simployer

You must be logged in to post a comment Login