Regeringen föreslår att elevens val tas bort

By on 9 oktober, 2023
Arkivbild

En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid, för lite tid kan leda till stress för både elever och lärare.

Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som undervisningen ska behandla, regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer tid.

– Den här regeringen satsar stort för att återupprätta en stark kunskapsskola där alla elever blir ordentligt rustade med grundläggande färdigheter. Nu föreslår vi att elevens val tas bort. Kvaliteten i den undervisning som bedrivs inom elevens val har varierat mellan skolor och tiden ska i stället kunna läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm.

Förslaget, som regeringen lägger fram i en proposition, innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Skolverket har tidigare konstaterat att undervisningstiden i bland annat de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena inte alltid räcker till för att ta upp alla områden som beskrivs i det centrala innehållet i kursplanerna.

Hur den frigjorda undervisningstiden ska omfördelas kommer regeringen att besluta om längre fram.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas i utbildningen från höstterminen 2024.

Politik
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login