Järnvägens punktlighet och tillförlitlighet ska stärkas

By on 23 augusti, 2023
Arkivbild

Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att i morgon fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket, att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

– Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder. Regeringen avser därför i morgon att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att stärka sin förmåga att genomföra järnvägsunderhåll, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juni samlade ministern järnvägsbranschens aktörer till ett möte med anledning av de problem med planeringen av tågtrafiken som varit och utmaningen med ett sedan länge eftersatt underhåll. Där informerade Trafikverket om problembilden och gav en uppdatering av det pågående arbetet för att förbättra situationen.

Nu avser regeringen att, vid morgondagens sammanträde, fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket att redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken.

Redovisningen ska även omfatta vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll och därmed främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas.

Regeringen anser att en viktig faktor för ett effektivt underhåll av järnvägen är att marknadens aktörer arbetar med utveckling, innovation och investeringar i verksamheten.

– En tätare samverkan mellan Trafikverket, transportföretag, transportköpare och underhållsföretag är nödvändig för att hitta effektiva och innovativa lösningar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Redovisningen ska även innehålla en redogörelse av punktlighetsutvecklingen i järnvägstrafiken under minst en femårsperiod, nedbruten på ett sådant sätt så att det detaljerat framgår vilka olika omständigheter och aktörer inom järnvägssystemet som orsakar förseningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2024.

Politik
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login