All posts tagged "Järnvägen"

 • Järnvägens punktlighet och tillförlitlighet ska stärkas

  Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att i morgon fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket, att redovisa åtgärder för...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Järnvägstekniska övningsanläggningar behövs

  Järnvägen behöver fler utbildade bantekniker, eltekniker och signaltekniker. Kompetensbristen märks i Stockholm-Mälarregionen, som står för en stor andel av Sveriges järnvägstransporter. För att fler ska kunna utbilda sig krävs ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar, men det saknas i Stockholm-Mälarregionen...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Järnvägens potential frigörs med investeringar

  Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i...

  • Posted februari 6, 2022
  • 0
 • Seko varslar järnvägen om strejk

  Seko har idag varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk på Järnvägsinfrastrukturavtalet. Om den bryter ut skulle strejken kunna få stora konsekvenser för många tågresenärer, då driftsstörningar inom järnvägen inte skulle kunna åtgärdas. Om inte parterna kommer överens om...

  • Posted maj 8, 2017
  • 0
 • Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

  Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras, det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen. Utredningen om Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet inom järnvägsområdet är en del av Transportstyrelsens ordinarie tillsynsarbete. Syftet är...

  • Posted mars 21, 2017
  • 0
 • Länet | Arbetsplatsolycka i Laxå

  08:21, Arbetsplatsolycka, Laxå Arbetsplatsolycka, område Norra Lindåsen Olyckan har skett i samband med banarbeten av Infranord. En anställd hoppar av ett arbetståg och skadar sig i samband med detta. Införd Usö med ambulans. Polis och trafikverket på...

  • Posted maj 25, 2016
  • 0