Alla inlägg taggade "Trafikverket"

 • Arbetet med anpassning av hastighetsgränser

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med hastighetsanpassningar samt hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas. Rätt hastighet på vägarna leder bland annat till att resorna blir säkrare, framkomligheten ökar, koldioxidutsläppen och bullret minskar samt...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Onykterhet i trafiken fortsatt stort problem

  Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2021, vilket motsvarar 22 procent av alla omkomna i trafiken. Enligt beräkningar från myndigheten kör dagligen i genomsnitt ca 14 400...

  • Skrivet juni 1, 2022
  • 0
 • Nytt sätt att öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar

  Genom en innovationsupphandling har Trafikverket tagit initiativ till nya sätt att varna och uppmärksamma trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar. Resultatet av forsknings- och innovationsprojektet blev en teknisk lösning, en app i mobilen. Den 19 maj demonstrerades...

  • Skrivet maj 24, 2022
  • 0
 • Nästan hälften av alla tunga fordon kör överlastade

  Mätningar på 31 platser runt om i landet visar att överlastandelen är fortsatt hög. Det preliminära resultatet av mätningarna för 2021 visar att 42 procent av de tunga fordonen kör överlastade. Tunga fordon i detta fall är...

  • Skrivet maj 17, 2022
  • 0
 • Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

  Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län, som var nästan 1 kilometer långt, med 72 vagnar. I dag tillåts endast 630 meter långa tåg på de...

  • Skrivet maj 10, 2022
  • 0
 • Nollvisionen idag: en tjugofemåring med framtidstro

  Under 2021 omkom 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är mer än en halvering jämfört med för tjugofem år sedan. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs. Nu sjösätter Trafikverket en ny aktionsplan...

  • Skrivet maj 10, 2022
  • 0
 • Trafikverket lägger ny beläggning på E18 mellan Lekhyttan och Berglunda

  E18-sträckan mellan Lekhyttan och trafikplats Berglunda ska asfalteras om i båda riktningar. Arbetet sker 9–26 maj och genomförs både dag- och nattetid. Trafiken leds om och Trafikverket ber trafikanter följa orange vägvisning. För att genomföra arbetet på...

  • Skrivet maj 8, 2022
  • 0
 • Väntsalen vid Södra station tillfälligt stängd 15–18 april

  Trafikverket gör spårarbeten vid Södra station och väntsalen kommer att vara tillfälligt stängd 15–18 april. Trafikverket vill öka möjligheten till korttidsuppställning i anslutning till Örebro eftersom prognoserna pekar på att antalet tåg kommer att öka i kommande...

  • Skrivet april 11, 2022
  • 0
 • Nu kan sista delen av Hallsberg-Degerön byggas

  Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg, ett steg mot målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter. Nu har den sista järnvägsplanen vunnit laga kraft. Den fem mil långa Järnvägssträckan från...

  • Skrivet mars 29, 2022
  • 0
 • Kompetensbrist flaskhals för järnvägsbranschen

  Den 28 februari gick remisstiden ut för Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Trafikverkets huvudleverantör av spårväxlar, Vossloh Nordic Switch Systems AB, anser att remissförslaget har för lite fokus på kompetensbristen inom järnvägsbranschen. Vossloh menar att den...

  • Skrivet mars 15, 2022
  • 0