All posts tagged "Trafikverket"

 • Förutsättningar för fler tåg på järnvägen 2024

  Trafikverket fastställde under fredagen, tågplanen för nästa år i enlighet med järnvägsbranschens överenskommelse. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta enligt plan med planeringen av sin trafik för 2024, inte minst vinterns resor och transporter. Den nya tågplanen...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • All tågtrafik mellan Örebro och Västerås stoppad

  Tågtrafiken mellan Örebro och Västerås har stoppats på grund av regnet. Det säger presschefen Bengt Olsson på Trafikverket till Aftonbladet. – Det beror på att det rinner vatten över spår och i banvallen. Vi har försökt pumpa...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Sverige bistår Slovenien med reservbroar efter skyfall

  I augusti har Slovenien drabbats hårt av skyfall, på grund av skyfallen har bland annat broar förstörts. Därför har regeringen beslutat att Trafikverket får skänka tre reservbroar till Slovenien. Sloveniens förfrågan om reservbroar kom in till Sverige...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

  Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Tågtrafiken mellan Örebro och Frövi stoppad

  Tågtrafiken mellan Örebro och Frövi stoppad efter översvämning, där höga vattenflöden har gjort att sträckan måste ställas in, uppger svt. Tågen som ska kunna passera Ervalla kan inte göra det som läget är just nu, något som...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Krisberedskap och civilt försvar ska förstärkas

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder, för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap. – Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Sju regioner redo för ny transportplan

  Regeringen har inlett arbetet med att uppdatera framtidens infrastruktur. I ett första steg har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastrukturen fram till 2037. De sju regionerna i...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Lastbilars säkerhet testas för första gången

  Krocktest visar att när tunga lastbilar frontalkrockar är risken stor att det är andra trafikanter som skadas allvarligt eller omkommer, nu ska Euro NCAP tillsammans med Trafikverket börja testa lastbilars trafiksäkerhet. För första gången ska Euro NCAP...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Svenska Cykelförbundet välkomnar Trafikverkets förslag till regeringen

  Det överhängande hotet för cykeltävlingar på statliga vägar med stora kostnader efter Trafikverkets nya tuffare arbetssätt från 1 januari 2023 verkar närma sig en lösning. I torsdags förra veckan överlämnade Trafikverket en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Bilisterna att tacka för lägre utsläpp

  Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken har fortsatt att sjunka under 2022. Enligt preliminära siffror är utsläppen lägre än vad de varit på 30 år, trots att trafiken samtidigt har ökat. Med ökat kostnadsläge och omläggningen av...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0