All posts tagged "Trafikverket"

 • Låt inte sommarlovet spåra ur

  Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden, vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna, ifall du bor...

  • Posted juli 6, 2024
  • 0
 • VA-ledningar mellan Hallsberg och Östansjö byggs om

  Trafikverket arbetar just nu med att bygga ut järnvägen mellan Hallsberg och Degerön, detta medför att kommunens vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö behöver byggas om. Trafikverket bygger om Hallsbergs kommuns vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Lokavägen får bättre vinterväghållning

  Trafikverket har beslutat att Lokavägen, väg 205 mellan Karlskoga och Grythyttan, kommer få bättre vinterväghållning. Trafikverket har beslutat att Lokavägen, väg 205 mellan Karlskoga och Grythyttan, kommer få en viterväghållning i enlighet med vägklass 3 denna och...

  • Posted februari 17, 2024
  • 0
 • Trafikverket föreläggs att åtgärda säkerhetsbrister

  Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes. Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna. – Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen,...

  • Posted januari 11, 2024
  • 0
 • Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar

  Grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar, minskar utsläppen med 4–6 procent. Från den 1 december öppnar Trafikverket ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar, vilket kommer att leda till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Utsläppen väntas minska...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Robusthet och stabilitet behövs för framtidens transportsystem

  Regeringen har påbörjat arbetet med översynen av framtidens transporter, i ett första steg samlar Trafikverket underlag om synen på transporter fram till 2037. Förslaget ska presenteras i januari 2024, men redan nu lämnar de sju regionerna i...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Förutsättningar för fler tåg på järnvägen 2024

  Trafikverket fastställde under fredagen, tågplanen för nästa år i enlighet med järnvägsbranschens överenskommelse. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta enligt plan med planeringen av sin trafik för 2024, inte minst vinterns resor och transporter. Den nya tågplanen...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • All tågtrafik mellan Örebro och Västerås stoppad

  Tågtrafiken mellan Örebro och Västerås har stoppats på grund av regnet. Det säger presschefen Bengt Olsson på Trafikverket till Aftonbladet. – Det beror på att det rinner vatten över spår och i banvallen. Vi har försökt pumpa...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Sverige bistår Slovenien med reservbroar efter skyfall

  I augusti har Slovenien drabbats hårt av skyfall, på grund av skyfallen har bland annat broar förstörts. Därför har regeringen beslutat att Trafikverket får skänka tre reservbroar till Slovenien. Sloveniens förfrågan om reservbroar kom in till Sverige...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

  Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0