Alla inlägg taggade "Trafikverket"

 • Gränsbanan och Nobelbanan föreslås bli riksintressen

  För att säkra en framtida Nobelbana och ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge föreslår Trafikverket att områdena pekas ut som riksintressen. Trafikverket vill därmed förhindra att det tillkommer störningar som kan komplicera en framtida utbyggnad...

  • Skrivet mars 3, 2021
  • 0
 • Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

  Förra årets nybilsregistrering visar att en av tre bilar var en batteribil eller laddhybrid. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit energieffektivare. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2020 till 93g/km, året innan var snittet 120 g/km....

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Svåra markförhållanden försenar ombyggnaden av Ekebykorset

  Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade. En kombination av berg, vatten och...

  • Skrivet februari 8, 2021
  • 0
 • Ny rapport: Mer än var tionde väg är i mycket dåligt skick

  Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Det visar en ny analys från Transportföretagen som låtit ta fram en rapport över det svenska vägnätet. Svenska vägar är kraftigt eftersatta, en stor underhållsskuld innebär...

  • Skrivet januari 28, 2021
  • 0
 • Örebro Flygplats beredskapsflygplats för akuta transporter

  Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter, Trafikverket tecknar därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap där Örebro Flygplats är en av dem. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och...

  • Skrivet december 23, 2020
  • 0
 • Håll avståndet i jul – även på vägarna

  Julen är en av årets mest trafikintensiva helger. Med det följer också att risken för olyckor ökar, i genomsnitt behöver drygt 100 personer uppsöka vård på akutsjukhus varje dag på grund av olyckor i vägtrafiken. Men med...

  • Skrivet december 18, 2020
  • 0
 • Nya järnvägsspåren dubblar kapaciteten för gods genom Hallsberg

  Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Nu är sträckan genom Hallsberg färdigbyggd. Det är en milstolpe i målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter. Nu är den nordligaste delen av...

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om tre miljarder

  Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona. Transportsystemet måste säkras även i osäkra tider, samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Alla har...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0
 • Trafikverket, var finns alkobommarna

  Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visade att 24 procent av alla omkomna i trafiken 2019 dog i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Polisens nykterhetskontroller har minskat och de av regeringen beslutade alkobommarna finns hittills endast i Göteborgs energihamn....

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Bättre och tydligare trafikinformation för SJs resenärer

  Nu blir det enklare för alla tågpendlare, både i Mälardalen och på SJs övriga linjer, att få snabb och relevant information om sin resa. Förbättringen sker genom att resenären, via SJs nya trafiksajt, får direkt tillgång den...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0