Sverige bistår Slovenien med reservbroar efter skyfall

By on 29 augusti, 2023
Arkivbild

I augusti har Slovenien drabbats hårt av skyfall, på grund av skyfallen har bland annat broar förstörts. Därför har regeringen beslutat att Trafikverket får skänka tre reservbroar till Slovenien.

Sloveniens förfrågan om reservbroar kom in till Sverige via EU:s så kallade civilskyddsmekanism.

– Jag har fått rapporter om den förödelse som den senaste tidens skyfall orsakat i Slovenien. Med tanke på den hjälp Sverige fick genom EU:s civilskyddsmekanism i samband med skogsbränderna 2018 är det självklart för Sverige att ställa upp i ett sådant här läge, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De reservbroar som nu överlåts är så kallade balkbroar som snabbt kan monteras för att återställa trafik över vattendrag.

– Jag vill rikta ett särskilt tack till Trafikverket som snabbt identifierat bromateriel som passar Sloveniens behov och som Sverige inte längre har behov av, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I och med regeringens beslut att bistå Slovenien med reservbroar har Regeringskansliet beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får nyttja medel för att skyndsamt transportera bromaterielen till de drabbade områdena.

Sverige/Slovenien
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login