All posts tagged "Bistånd"

 • Både Sverige och världen förlorar på sänkt bistånd

  Sverige blir ett hårdare land. Ett mycket hårdare land. För oss som är här. För dem som vill hit. För dem som lever i fattigdom och förtryck. Och för oss alla, med en sämre klimatpolitik. Fattigdomen och...

  • Posted oktober 16, 2022
  • 0
 • Starkt stöd för bistånd

  Det finns ett brett stöd för bistånd bland svenska väljare. I en ny Kantar Public-undersökning svarar drygt hälften (54 procent) att Sverige ska bidra minst lika mycket som man gör idag för att hjälpa barn och vuxna...

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • Svenska Röda Korset skickar 3 miljoner kronor till krisdrabbade Sri Lanka

  I spåren av den ekonomiska krisen på Sri Lanka, ön som många svenskar kommit att upptäcka och älska, har en vädjan om internationell hjälp utfärdats. Det råder brist på mat, medicin och bensin samt gas för att...

  • Posted juli 30, 2022
  • 0
 • Ekonomiskt bistånd ökade

  Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd1 i Örebro kommun steg under mandatperioden, från 1,5 procent 2018, till 1,7 procent 2021. Eftersom arbetslöshet är det vanligaste skälet till att personer behöver ekonomiskt bistånd, speglar utvecklingen här delvis arbetslösheten. I...

  • Posted juli 20, 2022
  • 0
 • 1,5 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd i Örebro i april

  Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Örebro län låg i stort sett stilla i april, och är nu 1,5 procent. Enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen. Totalt fick 4 543 personer i Örebro län ekonomiskt bistånd stöd...

  • Posted juni 3, 2022
  • 0
 • Biståndet: Nedskärningarna blir katastrof för flickor och kvinnor

  Regeringens beslut om att skära ner biståndet för att bekosta mottagandet av ukrainska flyktingar riskerar att bli en katastrof för flickor och kvinnor i fattiga länder. Dessa tillhör världens mest utsatta och är redan hårt drabbade av...

  • Posted maj 17, 2022
  • 0
 • Vårbudget 2022 – avräkningar i biståndet ett hårt slag för de miljontals som behöver vår hjälp

  Nu presenteras regeringens vårbudget. Rädda Barnen ser mycket kritiskt på förslaget att skära nästan en femtedel av biståndet och lägga pengarna på flyktingmottagande i Sverige. Beslutet är taget utan analys av de svåra konsekvenser som det får...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Låt inte redan utsatta betala priset för ännu en kris

  Nu ökar både den akuta och den kroniska hungern i världen. Många är i stora behov av humanitära katastrofinsatser. Sverige ger 9 miljarder i humanitärt stöd, och kommer lägga stora resurser på att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina....

  • Posted april 21, 2022
  • 0
 • Sverige ger miljardstöd till rekordstora behov i humanitära kriser

  De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd på 3,3...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Så fördelas utökade humanitära stödet i Ukraina

  Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu. –...

  • Posted mars 17, 2022
  • 0