All posts tagged "Järnvägs- och kollektivskydd"

  • Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

    Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag, att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. – Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet...

    • Posted augusti 21, 2023
    • 0