Regeringen har beslutat om drönaruppdrag

By on 17 juli, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat om drönaruppdrag till Transportstyrelsen, användningen av drönare har ökat kraftigt inom Sverige och EU det senaste decenniet.

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas.

– Drönarsektorn är en framtidsbransch med potential för stor samhällsnytta inom offentliga och privata verksamheter som till exempel blåljusverksamhet, inspektioner och kartering, men också inom logistik och transport. Vi har ett EU-gemensamt regelverk för drönare numera, men det är under vidareutveckling och det finns frågeställning vi behöver belysa nationellt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU samt främja en säker, hållbar och effektiv användning av drönare, som tar hänsyn till nationella förutsättningar och eventuella allmänna och enskilda motstående intressen. 

Transportstyrelsen ska bland annat utreda hur ett genomförande av U-space och integration av drönare i luftrummet kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen. U-space är ett koncept av tjänster som innebär att drönare i stor skala och på ett automatiserat och digitaliserat sätt ska kunna röra sig riskfritt i luftrummet. 

Transportstyrelsen ska även belysa frågor om myndigheters, kommuners och regioners roll och ansvarsfördelning.

I uppdraget ingår också att genomföra en omvärldsanalys för att dra lärdomar av hur andra länder arbetar med dessa frågor.

Uppdraget ska ske i samverkan med Luftfartsverket och Boverket och samråd ska även ske med ett stort antal övriga aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024. 

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login