All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Stärker försörjningsberedskapen inom livsmedels- och dricksvattenområdet

  Regeringen föreslår en satsning på 20 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 3 miljoner kronor till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), satsningen möjliggör åtgärder som kan bidra till en snabb förmågehöjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret vad gäller...

  • Posted april 22, 2023
  • 0
 • Regeringen ersätter djurhållare för sjukdomsbekämpning

  Regeringen föreslår att Jordbruksverket får ytterligare medel för bekämpning och ersättningar i och med utbrott av smittsamma djursjukdomar, framför allt salmonella. Detta på grund av ökade kostnader för myndigheten och djurhållare. Utbrott av djursjukdomar såsom salmonella har...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • EU överens om att underlätta laddningen av eldrivna fordon

  Europaparlamentet och rådet kom natten mot tisdagen överens om en lagstiftning, som ska öka tillgången på laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon. Överenskommelsen innebär också en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser....

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • Sverige röstar för att skydda skogsbruket

  Regeringen kommer avstå från att stödja trepartsöverenskommelsen om förslag till ny LULUCF-förordning, förordningen är utformad så att den riskerar att slå mot svenskt skogsbruk och därigenom mot den gröna omställningen. – Det svenska skogsbruket är centralt för...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. För att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud ger regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Den gemensamma jordbrukspolitiken effektiviseras

  Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), samt långsiktig strategi för den digitala uppföljningen av jordbruksmark. – Sverige behöver en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av den gemensamma...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Nya möjligheter för A-traktorer

  EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar. – A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Regeringen vill förlänga möjligheten

  Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder, regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

  Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls, utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024. – Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både...

  • Posted februari 11, 2023
  • 0
 • Satsning på att stärka den svenska livsmedelssektorn

  Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över hundra företrädare från livsmedelssektorns alla delar, från jord till bord, var inbjudna. Under dagen stod diskussioner kring Sveriges livsmedelsberedskap, främjande av...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0