EU överens om att underlätta laddningen av eldrivna fordon

By on 28 mars, 2023
Arkivbild

Europaparlamentet och rådet kom natten mot tisdagen överens om en lagstiftning, som ska öka tillgången på laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon.

Överenskommelsen innebär också en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser.

– Den överenskommelse som nu förhandlats fram under det svenska ordförandeskapet kommer göra det lättare för människor och företag i EU att våga gå över till eldrivna fordon. Det är en viktig pusselbit för att vi ska kunna skynda på elektrifieringen av EU:s transportsektor och nå våra klimatmål, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Överenskommelsen gäller en EU-förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Syftet med förordningen, som är en del av Fit for 55-paketet, är att det ska finnas en tillgänglig och användbar infrastruktur för alternativa drivmedel i hela EU. Ett särskilt fokus ligger på att underlätta möjligheterna att använda elfordon.  

Genom förordningen läggs grunden för ett sammanhängande nät av publika laddningsstationer för såväl personbilar som lastbilar i hela EU. Den som kör elbil längs större vägar garanteras också att i förväg få information om vad en laddning kostar och att sedan kunna betala laddningen med ett vanligt betalkort.

Även utbyggnaden av tankstationer för vätgas kommer att skyndas på. Större hamnar och flygplatser måste erbjuda elanslutning till fartyg som ligger i hamn och flygplan när de står parkerade.

Fit for 55-paketet syftar till att göra det möjligt för EU att minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och att uppnå klimatneutralitet 2050.

Innan EU-förordningen kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet först bekräfta överenskommelsen och sedan anta förordningen formellt.

Sverige/EU
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login