Regeringen ersätter djurhållare för sjukdomsbekämpning

By on 18 april, 2023
Arkivbild

Regeringen föreslår att Jordbruksverket får ytterligare medel för bekämpning och ersättningar i och med utbrott av smittsamma djursjukdomar, framför allt salmonella.

Detta på grund av ökade kostnader för myndigheten och djurhållare.

Utbrott av djursjukdomar såsom salmonella har inneburit stora kostnader för både djurhållare och myndigheter. Därför föreslår regeringen att Jordbruksverket får 70,5 miljoner kronor för att täcka dessa kostnader. Djursjukdomsutbrotten skedde sent under 2022 och tidigt 2023.

– Ersättningen är viktig för att snabbt kunna bekämpa utbrotten av djursjukdomar och minska risken för spridning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Jordbruksverket har i och med utbrotten fattat beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav. Besluten omfattar bland annat hantering av djur och sanering på drabbade anläggningar samt förstärkt övervakning och restriktioner för förflyttningar till och från anläggningar i närområdet. Djurhållare som omfattas av dessa beslut till följd av utbrotten har möjlighet att få, och vissa fall rätt till, ersättning. 

Regeringen har överlämnat detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login