All posts tagged "Ersättning"

 • Rekordfå personer med sociala ersättningar och bidrag

  Antalet personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fortsätter nedåt, visar ny statistik från SCB. I fjol var både andelen och antalet de lägsta sedan mätningarna började, men skillnaderna runt om i landet är stora. Totalt...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0
 • Höjd ersättning till sjuksköterskor under sommarperioden 2024

  Det förmånliga erbjudandet till sjuksköterskor som vikarierar under sommarperioden, är tillbaka. Precis som tidigare år erbjuds en timlön på 400 kronor, som ett sätt att säkra vårdbehovet inom kommunens verksamheter. För de sjuksköterskor som söker sig till...

  • Posted mars 14, 2024
  • 0
 • Bidrag har gett stöd men mest som ersättning för pandemin

  Lindesbergs Bio som drivs av kommunala Besök Linde AB har under åren 2020-2023, beviljats totalt närmare 800.000 kronor i stöd varav merparten som ersättning för intäktsbortfall och omställning efter pandemin. – Vi söker olika typer av stöd...

  • Posted februari 12, 2024
  • 0
 • Utformningen av ersättning för höga sjuklönekostnader

  Utformningen av ersättning för höga sjuklönekostnader, skapar risker för felaktiga utbetalningar. I ersättning för höga sjuklönekostnader är besluten automatiserade till 98–99 procent. Arbetsgivare ansöker inte om förmånen utan fyller i det totala belopp som de har betalat i...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

  Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån, av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare, minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Regeringen ersätter djurhållare för sjukdomsbekämpning

  Regeringen föreslår att Jordbruksverket får ytterligare medel för bekämpning och ersättningar i och med utbrott av smittsamma djursjukdomar, framför allt salmonella. Detta på grund av ökade kostnader för myndigheten och djurhållare. Utbrott av djursjukdomar såsom salmonella har...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • Allt färre får sociala ersättningar och bidrag

  Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Örebro kommun, lägsta antalet på över åtta år. Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Örebro kommun, visar ny statistik från SCB. Förra året var...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Höjd ersättning till sommarvikarierande sjuksköterskor

  Det förmånliga erbjudandet som Örebro kommun varje år erbjuder sjuksköterskor under semesterperioden är tillbaka, för att säkra verksamheternas kvalitet och kommunens uppdrag som vårdgivare erbjuder Örebro kommun timavlönade sjuksköterskor en ersättning på 400 kr/timmen under perioden 19...

  • Posted februari 28, 2023
  • 0
 • 28 procent färre fick ersättning från a-kassan

  28 procent färre fick ersättning från a-kassan i Örebro län, trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer. Under 2022 fick drygt 6 700 personer i Örebro län ersättning från en a-kassa,...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Drygt nio miljoner i ersättning till kollektivtrafiken i Örebro

  Nu har Trafikverket beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om en miljard kronor i år. Stödet är för minskade biljettintäkter på grund av covid-19. I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till...

  • Posted december 13, 2022
  • 0