28 procent färre fick ersättning från a-kassan

By on 19 januari, 2023
Arkivbild

28 procent färre fick ersättning från a-kassan i Örebro län, trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer.

Under 2022 fick drygt 6 700 personer i Örebro län ersättning från en a-kassa, vilket är en minskning på hela 28 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris. Samtidigt väntas arbetslösheten öka i år och därför är det klokt att se till att vara medlem i en a-kassa. Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under 2022 fick 6 749 personer ersättning från a-kassan i Örebro län, medan motsvarande siffra för 2021 var 9 339 personer, en minskning med 28 procent. I landet som helhet låg den totala minskningen på 27 procent, med sjunkande siffror för varje kvartal. Men under det fjärde kvartalet avtog takten i minskningen av antalet personer med ersättning från a-kassan.

– Avmattningen under fjärde kvartalet är en signal om att ett kärvare läge på arbetsmarknaden sannolikt väntar under 2023. I det perspektivet är det positivt att en majoritet, sju av tio svenskar, i dag är medlemmar i en a-kassa men givetvis borde fler se över sitt skydd, säger Tomas Eriksson.

….

Antal personer som fått ersättning från a-kassan per län 2022 och 2021

Län

2021

2022

Minskning i procent

Blekinge

4 532

3 436

24%

Dalarna

7 739

5 709

26%

Gotland

1 621

1 028

37%

Gävleborg

9 648

7 437

23%

Halland

9 091

6 571

28%

Jämtland

3 805

2 569

32%

Jönköpings län

8 424

6 278

25%

Kalmar län

6 283

4 566

27%

Kronoberg

4 751

3 548

25%

Norrbotten

6 752

4 507

33%

Skåne

48 495

38 777

20%

Stockholms län

81 945

58 153

29%

Södermanland

8 840

6 864

22%

Uppsala län

10 431

7 468

28%

Värmland

8 679

5 952

31%

Västerbotten

6 374

4 062

36%

Västernorrland

7 622

5 646

26%

Västmanland

8 434

6 239

26%

Västra Götaland

52 595

36 215

31%

Örebro län

9 339

6 749

28%

Östergötland

12 366

9 262

25%

Riket

312 618

227 663

27%

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Sveriges A-kassor

You must be logged in to post a comment Login