All posts tagged "A-Kassan"

 • A-kassan ska fungera i kris och krig

  Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera även vid störda förhållanden, allvarlig fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Därför ska en särskild utredare se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande, i arbetet med...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • 28 procent färre fick ersättning från a-kassan

  28 procent färre fick ersättning från a-kassan i Örebro län, trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer. Under 2022 fick drygt 6 700 personer i Örebro län ersättning från en a-kassa,...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Bibehållen nivå i a-kassan

  I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en satsning på 5,8 miljarder kronor under 2023 för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla även framöver. Samtidigt som arbetslinjen ska återupprättas behöver skyddet för...

  • Posted november 5, 2022
  • 0
 • Utbetalningar från a-kassan ökar i Örebro län

  Nu bryts trenden med minskande utbetalningar av ersättning från a-kassan som observerats efter de höga nivåerna under pandemin, i riket som helhet ökar utbetalningarna något det första kvartalet i år efter att ha minskat under ett och...

  • Posted maj 3, 2022
  • 0
 • 35 procent färre fick ersättning från a-kassan i Örebro län

  Antalet personer med ersättning från a-kassan sjönk även under det sista kvartalet 2021 i Örebro län. Jämfört med det fjärde kvartalet 2020 var minskningen hela 35 procent. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor. –...

  • Posted februari 20, 2022
  • 0
 • Utbetalningar från a-kassan minskar i Örebro län

  Under årets tredje kvartal minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Örebro län med 33 procent jämfört med motsvarande period i fjol, det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor. – Under pandemin tog a-kassan ett stort...

  • Posted oktober 15, 2021
  • 0
 • LO välkomnar regeringens krispaket om a-kassan

  Regeringen har tillmötesgått en rad av LOs krav när det gäller a-kassan genom att höja både taket och grundbeloppet, samt göra det enklare att gå med i a-kassan. LO välkomnar även att Arbetsförmedlingen nu får mer resurser....

  • Posted mars 30, 2020
  • 0