All posts tagged "Landsbygds- och infrastrukturdepartementet"

 • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverk

  Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för att ändra detaljplaner, i uppdraget ingår också att se över gällande rätt och rättstillämpning för olagliga planbestämmelser. Ungefär en fjärdedel av planbesluten i...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Mer resurser till Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn, arbeta med körkortsingripanden samt utveckla såväl regler som register. Därför avser regeringen att förstärka Transportstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor för 2024. Regeringen föreslår att Transportstyrelsens verksamheter för regelutveckling...

  • Posted oktober 1, 2023
  • 0
 • Stöd till jordbruksföretag som drabbats

  Stöd till jordbruksföretag som drabbats, av torka och nederbörd. Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion samt vårsådda spannmåls- och oljeväxtsgrödor, då dessa produktionsgrenar drabbats särskilt hårt av väderutvecklingen under 2023. Stödet beräknas...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Krav på vinterdäck för A-traktorer från första december

  Från och med i vinter gäller krav på vinterdäck för A-traktorer, regeringen har fattat beslut om en ändring i trafikförordningen som träder i kraft den första december 2023. – Nu kommer samma regler gälla för användning av...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

  Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt, för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap, och kommer att bidra till viktiga insatser för att...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Jordbruksutvecklingen i hela Sverige ska stärkas

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund, som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

  Fler svenskar ska få möjlighet att uppfylla sina boendedrömmar om att bo i småhus. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus, och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Satsning på vägunderhåll i hela landet

  Satsning på vägunderhåll för att bidra till en väl fungerande infrastruktur i hela landet, för att hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med ett tillförlitligt transportsystem. För...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Nya regler ska öka säkerheten i äldre hissar

  Regeringen har beslutat om nya krav på äldre hissar för att minska olycksrisken. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd, mellan schaktdörren och korgdörren om det finns risk att bli innestängd...

  • Posted september 9, 2023
  • 0
 • Utökat stöd till jordbrukare

  Jordbruksföretag som har drabbats av sommarens torka och nederbörd föreslås i höständringsbudgeten få ekonomiskt stöd till totalt 193 miljoner kronor, det innebär att Sverige medfinansierar stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Regeringen fortsätter också att stödja produktionen av...

  • Posted september 9, 2023
  • 0