Polismyndigheten ska få ökad tillgång till befintliga kamerasystem

By on 15 oktober, 2023
Arkivbild

Som en del i regeringens kameraoffensiv mot kriminella nätverk får Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur polisen, inom ramen för befintligt regelverk, kan få ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den statliga transportinfrastrukturen.

Detta för att på ett mer effektivt sätt bekämpa och motverka brottslighet.

Förra veckan presenterade regeringen en ny kameraoffensiv mot de kriminella nätverken. Syftet är att ge Polismyndigheten nya och bättre verktyg för att kunna stoppa pågående brott och i brottsutredningar. Att ge de brottsbekämpande myndigheterna effektivare verktyg är en central del i regeringens omläggning av rättspolitiken, och en förutsättning för att den grova organiserade brottsligheten ska kunna tryckas tillbaka.

En del i den nya kameraoffensiven är det uppdrag som regeringen har fattat beslut om i dag, som innebär att Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på hur polisen, inom ramen för befintligt regelverk, kan få ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den statliga transportinfrastrukturen.

– En ökad tillgång till andra aktörers kameramaterial har stor praktisk betydelse för Polismyndighetens förmåga att förhindra och förebygga fler brott som begås av de kriminella nätverken. Genom det här uppdraget säkerställer vi att myndigheterna använder sig av det utrymme som redan finns i dag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Som en del i regeringens kameraoffensiv mot kriminella nätverk inventerar vi nu vilka verktyg som kan tillgängliggöras. Genom att ge ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den statliga transportinfrastrukturen kan de brottsbekämpande myndigheterna få bättre verktyg i kampen mot den grova brottsligheten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Polismyndigheten samordnar arbetet och ska även precisera vilka behov myndigheten har av uppgifter från Trafikverkets kamerasystem, till exempel möjligheten att i realtid följa skeenden eller prioriterade geografiska områden.

Trafikverket ska bland annat ange i vilken mån de tekniska plattformar som används inom respektive system i dag tekniskt medger, eller kan anpassas för att medge, en kamerabevakning i enlighet med Polismyndighetens behov.

Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen ska senast den 6 mars 2024 lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login