Alla inlägg taggade "Polismyndigheten"

 • Hemlig dataavläsning avgörande verktyg för Polismyndigheten

  Åklagarmyndigheten och samverkande myndigheter har i dag lämnat den årliga redovisningen över användning av hemliga tvångsmedel. I år redovisas även hemlig dataavläsning, HDA, som är ett viktigt verktyg för att kunna klara upp fler brott. – Erfarenheterna...

  • Skrivet juni 1, 2021
  • 0
 • Allt fler kontorshus uppförs med stomme av trä

  Kravet på hållbarhet har fått efterfrågan på limträ att skjuta i höjden där byggnationen av flervåningshus, idrottshallar och andra stora träbyggnader driver på försäljningen. Nu ökar även intresset för flervåningskontorshus med trästomme där flera spännande exempel just...

  • Skrivet maj 26, 2021
  • 0
 • Kortare handläggningstider med automatisk bildanalys

  Med hjälp av automatisk bildanalys kommer polisen att kunna arbeta effektivare och bättre med bild- och videomaterial som ska undersökas i utredningar. I ett samråd har Datainspektionen gett Polismyndigheten klartecken att börja använda den nya tekniken.  Det...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • Övning söder om Örebro

  Polismyndigheten genomför idag en övning tillsammans med Försvarsmakten, övningen genomförs i närheten av Örebro. Under övningen kommer bland annat explosioner att ske och helikoptrar att delta, och det finns risk för att allmänheten störs. Polismyndigheten samövar kontinuerligt...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0
 • Bankerna och Polismyndigheten intensifierar samarbete

  Nu ska nya former för informationsutbyte mellan banker och Polismyndigheten testas när samarbetet intensifieras i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.  Genom initiativet SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative, samverkar Polismyndigheten och de fem...

  • Skrivet maj 23, 2020
  • 0
 • Nationellt bombdatacenter vid Noa

  Ett beslut om att inrätta ett nytt bombdatacenter som ska höja förmågan att förebygga, förhindra och hantera sprängningar är nu fattat. Bombdatacentret ska vara placerat vid nationella bombskyddet på Noa.  Regeringen har gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmaken...

  • Skrivet maj 13, 2020
  • 0
 • Krafttag mot brott i byggsektorn

  Drygt 20 personer som arbetade illegalt upptäcktes av polisen under förra veckan. Polisen gjorde tillsammans med andra myndigheter oanmälda inspektioner hos cirka 100 byggföretag.  – Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta...

  • Skrivet oktober 6, 2019
  • 0
 • Samverkansövning i polisregionerna Bergslagen och Öst

  Onsdagen den 13 mars pågår en samverkansövning mellan Polismyndigheten, Försvarsmakten och Kriminalvården. Övningen kommer att i huvudsak att genomföras i området runt Kumla i Örebro län, men även i Linköping. Det kommer att vara helikoptrar med i...

  • Skrivet mars 13, 2019
  • 0
 • Minst 57 barn togs i förvar under 2017

  Idag släpper Röda Korset rapporten ”Barn i förvar” som fokuserar på rättstillämpningen med avsikt att bidra till att öka rättssäkerheten i förvarsbeslut om barn samt användningen av alternativ till förvar. Enligt en genomgång av Polismyndighetens förvarsbeslut togs...

  • Skrivet november 28, 2018
  • 0
 • Hund till salu – Örebro

  Polismyndigheten i Bergslagen säljer, efter beslut från Länsstyrelsen i Örebro enligt 34 § djurskyddslagen (1988:534), en hund född i februari 2015 Hunden heter Simba och är en amstaff hane, okastrerad. Simba fungerar bra ihop med tikar men...

  • Skrivet juni 8, 2018
  • 0