All posts tagged "Polismyndigheten"

 • Ökat fokus i regleringsbrevet för Polismyndigheten

  Ökat fokus på lokal närvaro, brottsuppklarning och effektivitet i regleringsbrevet för Polismyndigheten. Regeringen har beslutat om Polismyndighetens regleringsbrev för 2024. Ökad lokal närvaro, förbättrade resultat i utredning och lagföring samt effektivitet står i fokus i regleringsbrevet. – Den...

  • Posted januari 7, 2024
  • 0
 • Stärkt skydd för vissa polisanställda

  I en promemoria föreslås stärkt skydd för Polismyndighetens anställda, som arbetar i den yttersta skärningspunkten mot den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken. Enligt förslaget ska anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot den grova organiserade brottsligheten, i...

  • Posted december 26, 2023
  • 0
 • Nytt löneavtal för poliser

  Ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor i grundlön, ob-tillägget höjs och yrkeserfarenhet lyfts fram som en viktig faktor för löneutveckling i revisionen. Det är huvudpunkterna i det nationella löneavtal, som Polisförbundet och Polismyndigheten är överens...

  • Posted december 2, 2023
  • 0
 • Nytt avtal för poliser på kommenderingar

  Polisförbundet och Polismyndigheten har slutit nytt avtal, om poliser som åker till andra regioner för att stärka upp verksamheten där. Den kraftiga ökningen av grovt våld i Sverige har markant ökat antalet kommenderingar där poliser åker till...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Polismyndigheten ska få ökad tillgång till befintliga kamerasystem

  Som en del i regeringens kameraoffensiv mot kriminella nätverk får Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur polisen, inom ramen för befintligt regelverk, kan få ökad tillgång till befintliga kamerasystem kopplade till den...

  • Posted oktober 15, 2023
  • 0
 • Stärkt beredskap för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

  Regeringen har under gårdagen fattat beslut, om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker polisens beredskap. Utredningen ska bland annat se över hur Försvarsmaktens stöd till polisen kan stärkas, och föreslå en...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Polismyndigheten och Försvarsmakten ska intensifiera sitt samarbete

  Regeringen har fattat beslut att ge Försvarsmakten och Polismyndigheten i uppdrag att omgående fördjupa sitt samarbete. Det kan till exempel innebära att Försvarsmakten ställer personal och utrustning till Polismyndighetens förfogande. Samarbetet ska ske inom de områden där...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Lägesbild över aktiva gängkriminella ska överlämnas

  Polismyndigheten ska lämna lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige. För träffsäkra och effektiva åtgärder mot den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten i Sverige, behövs bättre kunskap. Polismyndigheten får nu i uppdrag att löpande lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella,...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet

  Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet via 114 14. JO:s granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14 visar att svarstiderna, för att göra anmälningar varit mycket långa under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. JO ser...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Degerfors kommun skriver under Backa barnet

  Den 15 juni tecknade Degerfors kommun en överenskommelse om Backa barnet mellan kommunen, Region Örebro län och Polismyndigheten. Backa barnet är en arbetsmodell för hur regioner och kommuner kan samverka, för att säkerställa barns rättigheter och uppmärksamma...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0