Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet

By on 26 juni, 2023
Arkivbild

Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet via 114 14. JO:s granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14 visar att svarstiderna, för att göra anmälningar varit mycket långa under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. JO ser allvarligt på det som kommit fram.

– Den bristande tillgängligheten hos Polismyndigheten riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för myndigheten och kan minska villigheten att anmäla brott, säger JO Per Lennerbrant.

Efter att flera klagomål kommit in till JO inledde JO Per Lennerbrant en granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14. Granskningen visar att snittväntetiden i polisregion Stockholm var mer än 100 minuter under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. Vid andra polisregioner förekom en snittväntetid om 40 minuter eller längre under denna period.

– Det är ett angeläget samhällsintresse att en enskild kan komma i kontakt med polisen inom rimlig tid för att t.ex. göra en anmälan om brott. Mot den bakgrunden är det inte förenligt med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och inte heller med den serviceskyldighet som Polismyndigheten har med så långa väntetider som förekommit, säger JO Per Lennerbrant.

JO ser allvarligt på det som kommit fram och kritiserar Polismyndigheten för den bristande tillgängligheten. Beslutet har skickats för kännedom till regeringen. JO kommer att fortsätta följa frågan.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Riksdagens ombudsmän – JO

You must be logged in to post a comment Login