All posts tagged "JO"

 • Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet

  Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet via 114 14. JO:s granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14 visar att svarstiderna, för att göra anmälningar varit mycket långa under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. JO ser...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • JO utreder inte klagomålen mot polisen med anledning av påskhelgens oroligheter

  lagomålen gällde såväl Polismyndighetens och enskilda polisers agerande som myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst, JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen. Efter påskhelgens oroligheter på olika platser i Sverige fick...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

  JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit. En polis får omhänderta en...

  • Posted december 25, 2021
  • 0
 • JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

  JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden. JO...

  • Posted december 18, 2021
  • 0
 • JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

  JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar. JO har undersökt hur socialtjänsten verkställer beslut om umgänge med umgängesstöd. I undersökningen ingår bl.a. inspektioner av fyra socialnämnder, granskning...

  • Posted juli 2, 2020
  • 0
 • Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket

  Djurskyddet Sverige har idag JO-anmält Jordbruksverket med anledning av hur frågan om förändrade föreskrifter för lantbrukets djur (fjäderfä, nötkreatur, grisar, får, getter och kaniner) har hanterats. De föreslagna förändringarna innebär till stora delar försämringar för djuren. Bland...

  • Posted september 22, 2017
  • 0