Stöd till jordbruksföretag som drabbats

By on 29 september, 2023
Arkivbild

Stöd till jordbruksföretag som drabbats, av torka och nederbörd. Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion samt vårsådda spannmåls- och oljeväxtsgrödor, då dessa produktionsgrenar drabbats särskilt hårt av väderutvecklingen under 2023.

Stödet beräknas uppgå till cirka 75 kronor per djurenhet och cirka 220 kronor per hektar vårsådd gröda. Det exakta beloppet kommer fastställas inför utbetalning.

– Årets växtodlingssäsong har varit påfrestande med såväl frost, torka som omfattande regn och översvämningar. Effekten för jordbruket kommer att vara utmanande och även påverka förutsättningarna för kommande år. Med anledning av den situationen ser regeringen ett behov av att ekonomiskt stötta vissa sektorer som varit särskilt utsatta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringen uppdrog åt Jordbruksverket att föreslå inriktning och utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och den efterföljande nederbörden under sommaren 2023. Med utgångspunkt från

Jordbruksverkets rapport med förslag till fördelning av ekonomiskt stöd samt synpunkter från branschen, föreslås stödet fördelas till företag i hela landet med nötkreatur och eller vårsådd spannmål och oljeväxter. Utbetalningar kommer påbörjas i december 2023 och eftersom stödet baseras på befintliga ansökningar behövs ingen ny ansökan.

– Regeringen har en nära dialog med Jordbruksverket om myndighetens arbete med att hantera krisstöd, verka för en effektivare administration och förenkla för stödmottagarna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringskansliet arbetar också med åtgärder för att långsiktigt stärka jordbrukets robusthet, lönsamhet och konkurrenskraft i hela landet. Det sker bland annat genom uppdateringen av livsmedelsstrategin och revideringen av den nationella strategin för klimatanpassning, där ett samlat grepp tas om behoven som finns för att hantera ett förändrat klimat. 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login