All posts tagged "Nederbörd"

 • Stöd till jordbruksföretag som drabbats

  Stöd till jordbruksföretag som drabbats, av torka och nederbörd. Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion samt vårsådda spannmåls- och oljeväxtsgrödor, då dessa produktionsgrenar drabbats särskilt hårt av väderutvecklingen under 2023. Stödet beräknas...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag

  Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, som drabbats av torka och nederbörd. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lämna kompletterande förslag på ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och efterföljande nederbörd under våren och sommaren...

  • Posted augusti 18, 2023
  • 0
 • Läge att hålla extra koll på båtar och bryggor

  Den senaste tidens rika nederbörd med snösmältning som följd visar sig nu genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Kommunägda Linde energi arbetar intensivt med att hålla vattennivåerna i schack och uppmanar allmänheten att se till att...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Över 30 miljoner människor i akut nöd i Pakistan

  Det kraftiga monsunregnet som pågått sedan juni har resulterat i kraftiga översvämningar i Pakistan. En tredjedel av landet ligger under vatten. Pakistan upplever den kraftigaste nederbörden på tio år. Islamic Relief finns på plats redo att stödja...

  • Posted september 18, 2022
  • 0
 • Läge att hålla extra koll på båtar och bryggor

  Den senaste tidens rika nederbörd visar sig nu genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Kommunägda Linde energi arbetar intensivt med att hålla vattennivåerna i schack och uppmanar allmänheten att se till att deras båtar och bryggor...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Ovanligt mycket nederbörd i oktober i Örebro

  I oktober föll 115,4 millimeter nederbörd vid Örebro mätstation. Det gör månaden till den fjärde nederbördsrikaste oktober sedan 1964, 53,7 millimeter över snittet på 61,7 millimeter. Mätstationen Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun fick mest nederbörd i länet med...

  • Posted november 9, 2020
  • 0
 • Nederbördsrik sommar påverkar elpriset

  Det regnar mer än normalt för årstiden och detta har bidragit till lägre elpriser de senaste veckorna. Den här veckan ser vi att spotpriset korrigeras upp en smula igen efter de rekordlåga spotpriserna vi hade runt pingst....

  • Posted juni 23, 2019
  • 0
 • Påfyllning av vatten ger billigare nordisk kraft

  Nu är den hydrologiska balansen på normala nivåer, detta har vi inte sett på över ett år och orsaken är de senaste veckornas rikliga nederbörd och vind. Hittills i år har Norden importerat en del kraft från...

  • Posted juni 9, 2019
  • 0
 • Liten risk för vattenbrist i sommar

  Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren, det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året. För närvarande är grundvattennivåerna...

  • Posted mars 21, 2018
  • 0