All posts tagged "Torka"

 • Stöd till jordbruksföretag som drabbats

  Stöd till jordbruksföretag som drabbats, av torka och nederbörd. Regeringen har valt att ge ett riktat stöd till mjölk- och nötköttsproduktion samt vårsådda spannmåls- och oljeväxtsgrödor, då dessa produktionsgrenar drabbats särskilt hårt av väderutvecklingen under 2023. Stödet beräknas...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Jordbruksverket har utrett förslag på ekonomiskt stöd

  Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn. Vi har utrett olika förslag till fördelning, och förordar att stödet riktas till de som är...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag

  Tilläggsuppdrag om ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, som drabbats av torka och nederbörd. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lämna kompletterande förslag på ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torka och efterföljande nederbörd under våren och sommaren...

  • Posted augusti 18, 2023
  • 0
 • Stöd med anledning av torkan bör riktas

  Den 13 juli fick Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av årets torka kan utformas. Efter diskussioner med lantbruksnäringen, länsstyrelsen och myndigheter i våra grannländer lämnar vi nu två förslag...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till jordbruksföretag ska utredas

  Uppdrag att utreda ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, som har drabbats av torkan skulle kunna utformas. – Under våren har först...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Svenskarna redan bra på att spara vatten

  Sommaren 2023 har börjat med värme och torka och många befarar nu en rekordtorr juli. Svenskarna tycks väl medvetna om vikten att spara på de dyrbara vattendropparna och gör både stort och smått för att minska svinnet,...

  • Posted juli 1, 2023
  • 0
 • Förmedlingar av foder och bete med anledning av torkan

  Det torra vädret kan leda till betes- och foderbrist för många djurägare, tillsammans kan vi hjälpas åt, för att lindra situationen. Har du betesdjur men inga betesmarker? Har du betesmarker men inga djur? Eller har du en...

  • Posted juni 25, 2023
  • 0
 • Örebro kommun pausar all gräsklippning

  Till följd av värmen och torkan har kommunen tillfälligt stoppat all gräsklippning på kommunala gräsytor. Det gäller både så kallade bruksgräsmattor, som är till för sociala aktiviteter och bland annat finns i parker, samt högvuxna gräsytor, som...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att det från och med tisdagen den 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Norwegian flyger nödhjälp till Etiopien för UNICEF

  Nu sätter årets viktigaste flygning kurs mot det torkdrabbade Etiopien. Med den här flygningen är Norwegians och UNICEFs gemensamma «Fyll ett plan»-projekt tillbaka i luften för sjätte gången. I år är Norwegians flygplan lastat med nödhjälp till...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0