Jordbruksutvecklingen i hela Sverige ska stärkas

By on 22 september, 2023
Arkivbild

I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund, som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

– Detta samarbete mellan forskare, företag och samhällsaktörer är viktigt för att vi ska få fram nya växtsorter och grödor som passar vårt odlingsklimat. Inhemsk växtförädling kan långsiktigt förbättra konkurrensvillkoren för svenska lantbrukare och bidra till att det finns gott om svenska varor i butikerna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

SLU Grogrund startades 2018 som ett resultat av livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi och har som mål att säkerställa tillgången till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden.

Hållbart producerade grödor är en viktig del i klimatanpassningen som i sin tur bidrar till stärkt konkurrenskraft och robusthet i hela Sverige.

SLU Grogrund är ett välfungerande kompetenscentrum som är i behov av långsiktig stabil finansiering. Med ett permanent tillskott på 10 miljoner kronor per år blir finansieringen totalt 35 miljoner kronor per år. Medel tillförs Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login