All posts tagged "Satsning"

 • Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd

  Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt. Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention, och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Satsning för att öka vårdplatser ska utvärderas

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vård- och omsorgsanalys) ska utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser, satsningen är av hög prioritet och dess effekter kommer genom detta uppdrag att följas noggrant. – Vi beräknar en satsning...

  • Posted juni 3, 2023
  • 0
 • Lyckad satsning på högskolepedagogik vid Örebro Universitet

  På bara tio år har Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Örebro universitet gått från att vara en helt ny stödverksamhet, till en väletablerad och strategisk funktion som bidrar till universitetets och samhällets utveckling. Det visar en studie som...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Stor satsning på lokalt kulturliv

  Stor satsning på lokalt kulturliv, de har beviljats stöd i Örebro. Nu är det klart vilka kulturprojekt som får finansiering inom Kulturens kapillärer – Nyorientering. Satsningen pågår fram till våren 2024 och ska stötta lokala föreningar i ett...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Örebro först i Sverige med visselblåsarfunktion

  Örebro först i Sverige med visselblåsarfunktion vid brandrisk hos äldre, man blir första län i Sverige att införa en visselblåsarfunktion som gör att allmänheten kan hjälpa till att upptäcka och varna för brandrisker hemma hos äldre. Satsningen ska...

  • Posted april 21, 2023
  • 0
 • Region Örebro läns satsningar på kvinnors hälsa

  Region Örebro läns satsningar på kvinnors hälsa har gett resultat, att gå till sin barnmorskemottagning på eftervårdbesök efter en förlossning är lika viktigt som att gå på besöken under graviditeten. Det budskapet har Region Örebro läns barnmorskor...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar på skolsociala team

  Regeringen satsar på skolsociala team för att minska långvarig frånvaro i skolan, elever med hög frånvaro i skolan kan få svårt att klara målen i utbildningen och löper därmed större risk att hamna i utanförskap. För att...

  • Posted april 16, 2023
  • 0
 • Satsning på ett fritidskort för barn och unga

  Startskott för regeringens satsning på ett fritidskort för barn och unga, fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Nu ger regeringen fem myndigheter ett gemensamt uppdrag att under året...

  • Posted april 8, 2023
  • 0
 • Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb

  Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet, ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög...

  • Posted april 6, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning

  Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens, bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0