Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

By on 23 september, 2023
Nya dubbelspår för järnväg på godsstråket Hallsberg-Stenkumla, Trafikverket.
Arkivbild

Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt, för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa.

Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap, och kommer att bidra till viktiga insatser för att tillförsäkra ett robust transportsystem.

– De svenska projekt som nu rekommenderas är viktiga pusselbitar inte bara för att förbättra Sveriges transportsystem, utan även som ett led i att uppfylla våra internationella åtaganden i framtiden, både mot EU och utifrån vårt kommande NATO-medlemskap, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Att snabbt och säkert kunna flytta både soldater och materiel i händelse av kris eller krig är centralt för vår militära förmåga. Därför är det viktigt att kunna förstärka infrastruktur och vidta andra nödvändiga åtgärder så att den militära rörligheten kan öka, säger försvarsminister Pål Jonson.

EU-kommissionen kommer under hösten att utvärdera de olika projektansökningarna och besked om vilka projekt som ska beviljas medel väntas senast i januari 2024. De svenska projekt som regeringen rekommenderar ansöker sammanlagt om bidrag för omkring 245 miljoner euro.

De elva projekten är:

 • Åtgärder för att öka kapaciteten för godstransporter på Malmbanan, Trafikverket
 • Västlänken järnvägsförbindelse, Olskroken, Trafikverket
 • Väg E22 Fjälkinge-Gualöv, Trafikverket
 • Väg E4 sträckan Kånna-Ljungby, Trafikverket
 • Nya dubbelspår för järnväg på godsstråket Hallsberg-Stenkumla, Trafikverket
 • Isbrytning i Sundsvalls hamn, Sundsvalls Hamn AB
 • Brobygge i Sundsvall, Sundsvalls kommun
 • Studie för att öka kapaciteten i Karlskrona Baltic Port, Verkö, Karlskrona kommun
 • Ny anslutning mellan Halmstads hamn och väg E6, Halmstads kommun
 • Isbrytare, Sjöfartsverket
 • Ny anslutning till Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login